You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Harbitzalléen, Skøyen

Prosjektdetaljer

Location: Oslo, Norge

WK Entreprenør har fått i oppdrag av Harbitzalléen bolig AS Profier, og Møller Eiendom å bygge første byggetrinn av Harbitzalléen på Skøyen. 

Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise med foreløpig verdi på 426M NOK inkludert mva. I byggetrinn 1 inngår 7 bygg, tilsammen 161 leiligheter og parkeringskjeller. Prosjektet er tegnet av MAKE arkitekter AS.


Møller Eiendom og Profier AS skal sammen utvikle 322 leiligheter på Skøyen. 321 av 322 leiligheter er solgt. Hele prosjektet vil bestå av ca. 60.000 kvm nå det er ferdig uybygget. I tillegg til de 322 boligene skal Møller Eiendom bygge et nytt kontorbygg på ca. 26.500 kvm, en barnehage og opp til 4.500 kvm handelsarealer.


Det verneverdige Laboratoriebygget fra 1920 skal bevares, og få en fremtredende rolle på det nye torget. 

Prosjektinfo hentet fra WK Entreprenør

 

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

  • Maximo veggforskaling
  • MXK støpestillas
  • Vanntettingsprodukter
  • Generelt forbruk armering og forskaling/støp

Kunder

WK Entreprenør

PERIs løsninger

  • Peler stålkjerne/magerbetong
  • Bunnplater/vanntett
  • Plasstøpte vegger tosidig forskaling/vanntett
  • Plasstøpte vegger ensidig/vanntett
  • Dekker/prefab
  • Videre bygg/prefab

PERI utstyr brukt i prosjektet