You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Diagonale, Oslo / Bjørvika

Prosjektdetaljer

Location: Oslo , Norge

HAV Eiendom AS og Thongård AS eier og utvikler Diagonale i Bjørvika. På naboeiendommen i vest bygger Oslo kommune Nye Deichmanske hovedbibliotek. Det er sammenhengende kjeller med felles nedkjøring og økonomigård for de tre byggene i de to prosjektene. Diagonale er totalt med kjeller på 41700 kvadratmeter BTA og består av to bygg over terreng adskilt av en diagonal gågate. Vestre del består av studentboliger for ca. 420 studenter. Bygget vil få åtte etasjer med studentboliger fra 3. til 10. etasje og kontor i 2.etg. Boligarealet er ca. 14750 kvadratmeter BTA. Østre del utvikles til kontor. Kontorbygget består av syv kontoretasjer fra 2. til 9.etasje. Toppetasjen blir noe mindre, men med stor takterrase. Hovedinngangen blir fra Akerselvaallmenningen i øst. Her blir det trebrygger, vegetasjon og sitteflater som inviterer til opphold langs vannet. I begge Diagonale byggene blir det publikumsrettet virksomhet i høy første etasje med bevertning og handel. Det gjelder samtlige gateplan: Dronning Eufemias gate, Operagata, Nylandsveien, Robert Levins gate og Diagonalgate mellom byggene.

Oppstart grunn 2014 og oppstart betong 4.kvartal 2015. Grunnarbeider med spunt, utgraving og sikring av byggegrop, samt vannhåndtering ble utført i 2014-2015. Kontorbygget er planlagt ferdig 01.01.2018. Studentbolig og utomhus er planlagt ferdig 01.07.2018.

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

 • MAXIMO, sjaktform og vegg
 • Rundflex 8 meter høy
 • Skydeck
 • Multiprop
 • PERI UP
 • Armeringsstillas
 • Trappetårn
 • Reis

Kunder

Veidekke Entreprenør AS

PERIs løsninger

 • MAXIMO: Brukes på alle rette vegger, og brukes fordi den gir kunden en mest effektiv arbeidsmetode
 • RUNDFLEX: Brukes på buede vegger, fordi kunden ville ha runde vegger i stedenfor mangekant
 • SKYDECK: Brukes på dekke fordi bygget har store flater. SKYDECK gir kunden mulighet til rask gjenbruk uten å bruke finèr som hud
 • MULTIPROP: Multiprop brukes som tilpasning i PERI UP reis og som drager reis. MULTIPROP ble valgt fordi den har stor kapasitet i stor høyde
 • PERI UP: Brukes som trappetårn, armeringsstillas og dekkereis. PERI UP brukes som trappetårn og armeringsstillas fordi det er veldig lett å tilpasse. Brukes i dekkereis fordi PERI UP kan lettere bygges i høyere høyder enn MULTIPROP og lastekapasitetene i disse høydene er bedre