You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

DOMINO Panelforskaling

Oversikt

DOMINO forskalingssystem 

DOMINO er forskalingssystemet med lav vekt og kompakte dimensjoner, som også kan flyttes med kran. Systemet er spesielt egnet til bolig- og anleggsprosjekter, men det er også svært anvendelig ved konstruksjoner i eksisterende bygg. Siden staghullene er innfelte vil man raskt forskale fundamenter, rekkverk, støttemurer og dragere. Dersom man ikke har kran tilgjengelig, benytter man DOMINO Alu paneler. Ved bruk av DRS systemlås sikrer man at forskalingen er vinkelrett, tett og solid.

Fordeler med Domino forskalingssystem

Lett håndtering

På grunn av mindre lettere paneler, spesielt når man benytter aluminiumspaneler

Ideelt system for fundamenter

På grunn av innfelte staghull og matchende tilbehør

Rask sammenstilling

Med DRS systemlås som den eneste komponenten for sammenføying av paneler


Tekniske detaljer

Tekniske detaljer:

  • Lette aluminiumspaneler for en rekke bruksområder. Kan også monteres uten bruk av kran
  • Panelhøyde opp til 2.50 m, panelbredde opp til 1.00 m (Standardutførelse)
  • Maksimalt tillatt støpetrykk: 60 kN/m²
  • Ingen flukt eller skjevhet i forma ved bruk av DRS systemlås
  • For enklere montering av fundamenter hvor det er lave laster, kan man benytte DKS Kilelås

DOMINO Alu og 150/275/300

DOMINO Alu

Lettvekts aluminiumspaneler som lett identifiseres ved at de er utført i gul pulverlakkering

DOMINO 150 | 275 | 300

Elementer med høyde 1.50 m, 2.75 m og 3.00 m. Den er også tilgjengelig for utvidet fleksibilitet

Download