You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT VIL Trinnvis utskyving

Oversikt

VARIOKIT VIL Trinnvis utskyvning muliggjør kostnadseffektiv produksjon av utvendig-, innvendig- og dekkeforskaling for broer ved bruk av trinnvis utskyvning. Den spesielle forskalings- og avforskalingsmetoden fremskynder arbeidsprosessene og gjør dermed at forskalingen kan frigjøres raskere for de tidskritiske stadiene i byggesekvensene. Ved utvendig forskaling skapes gapet mellom herdet betong og forskaling umiddelbart – ved bratte veivegger trenger ikke den utvendige forskalingen flyttes i horisontal retning som en del av et ekstra arbeidstrinn.

Den mobile VIL-dekkeforskalingsløsningen er også kjent for sine praktiske håndteringsegenskaper, da dekkestøttene enkelt forlenges ved hjelp av tverrsvivelhodet og trengs dermed ikke flyttes for hånd. I tillegg tilbakeføres forskalingen automatisk tilbake til støpingsposisjonen ved hjelp av valsehodene under flytteprosessen.

Klempunktene til trauforskalingen kan også brukes til forankring, noe som reduserer svinn av komponenter.

Raske arbeidsoperrasjoner
Rask avforskaling og smarte forskalingsmetoder

Enkel håndtering
med redusert manuell materielltransport 


Tekniske detaljer

  • Takket være innovative systemkomponenter reduseres det både materiellbehov og verdifull arbeidstid.
  • Muligheten for hurtig avforskaling, redusert materialtransport, den enkle flyttingen av dekkeforskalingen, samt det faktum at stillasrørsavstivning ikke er nødvendig og redusert materiellbehov.
  • Effektive arbeidsprosesser.
  • Komponentene er raskt tilgjengelige, noe som betyr at ingen forhåndsinvestering er nødvendig – også for radier og sidehellinger med høy andel leiedeler.
  • De effektive og forenklede arbeidsflytene gjør VIL til en lønnsom løsning for spesielt høy ytelse og effektivitet i brobygging.