You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Konstruksjonskonsept

Oversikt

VARIOKIT konstruksjonskonsept tilbyr standardiserte komponenter for et bredt spekter av bruksområder innen bro-, tunnel- og anleggsteknikk. Byggesettet inkluderer allsidige kjerne- og tilleggskomponenter med systemspesifikke funksjoner. Ved behov kan også spesifikke spesialkomponenter utformes. På grunn av mulighetene for å kombinere VARIOKIT med PERI forskaling og stillassystemer, resulterer dette i kundetilpassede og økonomiske bru- og tunnelforskalinger samt andre anleggsløsninger.

Utallige muligheter
Bro-, tunnel- og anleggsløsninger med funksjonelle systemkomponenter

Minimert monteringstid
Med smarte systemløsninger

Kostnadseffektive løsninger
Høy effektivitet med utleibare standardkomponenter og optimalisert planleggingsprosess


Reiskomponenter

Med VARIOKIT-standardkomponener kan teknisk krevende takstoler og bærende løsninger utføres kostnadseffektivt. For å minimere monteringstiden på stedet og opprettholde stramme byggeplaner, leverer PERI også – om nødvendig – ferdigmonterte enheter til byggeplassen. Mulighetene for å leie komponentene sammen med monteringsfordelene gjør VARIOKIT ekstremt økonomisk, spesielt ved korte brukstider.

 


Tunnelkonstruksjon

Med VARIOKIT systemkomponenter kan kostnadseffektive tunnelforskalingsvogner som er nøyaktig tilpasset prosjektbehovene settes opp. Krav som gjennomkjøringsåpninger for lastebiler eller ensidig veggforskaling oppfylles enkelt. Ytterligere komponenter for løfting, senking og flytting er også tilgjengelig i PERI-porteføljen som kan leies ut, i likhet med sikre arbeidsplattformer og adkomstløsninger. Nødvendig teknisk tilbehør, f.eks. betongpumpeforbindelser, utfyller VARIOKIT-løsningene.


Brokonstruksjon

Takket være komponentene til VARIOKIT systemet, kan kantdragere fleksibelt tilpasses til å utføre et bredt utvalg av geometrier. Rammeoppbygning og forskalingslengder per vogn kan også designes avhengig av belastning. Dette gjør at systemet kan utnyttes optimalt.