You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hamangtunnelen

Prosjektdetaljer

Location: Sandvika, Norge

Hamangtunnelen i Bærum oppgraderes i disse dager av BMO Entreprenør AS på oppdrag fra Statens Vegvesen. PERI leverte forskaling, og vi fikk brukt vår spesialkonstruerte forskalingsvogn «Edderkoppen».

Den 342 meter lange tunnelen fra 1991 trengte en oppgradering. I mange år, frem til omleggingen av E16 i 2019, har den vært en av landets mest trafikkerte veitunneler.

Statens vegvesen og BMO har hatt et ønske om fortgang i prosjektet: Ideelt sett ferdigstillelse i god tid før fristen 1. oktober 2021 – og helst innen sommeren er over. Med Edderkoppen, som er designet for å kunne forskale begge vegger samtidig, ligger prosjektet an til å kunne nå de optimistiske målene.

Edderkoppen leveres med eller uten hydraulisk framdrift, og er laget spesielt for dobbelt ensidige veggstøp. Begge vegger forskales samtidig, og med PERI støpelukker pumpes betongen fra bunn til topp i veggen. Edderkoppen har vist seg å være svært effektiv, og vi er glade for å kunne melde om en fornøyd kunde og et vellykket prosjekt – godt innenfor normert tid.

PERI utstyr

Levering av forskalingsvogn

Kunder

BMO Entreprenør

PERIs løsninger

PERI leverte forskalingsvogn til oppgradering i Hamangtunnelen