You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Blankenberg bru, RV 509 Sømmevågen - Flyplassvegen

Prosjektdetaljer

Location: Sola, Norge

Statens vegvesen skal bygge nytt toplanskryss i Sømmevågen vest og utvide Tanangervegen mellom Sømmevågen og Sømme. Flyplassvegen skal utvides fra Sentrumsvegen fram til rundkjøringen på Utsola, ved Nordsjøvegen i sør.

Reishøyden her er opp til 7.0 meter bygget hovedsakelig som tett reis. Det vil si at det ikke er måttet ta hensyn til trafikk under brua mens arbeidet pågår.

 

PERI utstyr

  • PERI UP
  • GT24
  • Spesialform/Bueskiver
  • Multiprop med rammer

Kunder

Kruse Smith AS

PERIs løsninger

  • Inn mot landkar i hver ende krysses skråninger med stålspenn opp til 13 meter i lengde. H33 og HEB bjelker fra Kruse Smith sitt eget lager blir benyttet for å håndtere så lange spenn. Disse lander så på en forsterket reis av PERI UP. På grunn av fleksibiliteten i produktet dimensjoneres det for optimal utnyttelse av kapasitet, hvilket igjen gir en økonomisk løsning. 
  • Bruvingene på Blankenberg bru har en kurvet form, og løses ideelt med CNC-skåret bueskiver. Disse prosjekteres av PERI Norge og leveres ferdig tilskåret på byggeplass.