You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Ny Europavei mellom Damåsen-Saggrenda

Prosjektdetaljer

Location: Kongsberg, Norge

E134 er korteste vei mellom Drammen og Haugesund. I tillegg er den en viktig ferdselsåre mot Numedal.

Dagens E134 mellom Damåsen og Saggrenda har ikke tilfredsstillende veistandard med hensyn til kurvatur og veibredde. Veien går gjennom bynære og tettbebygde områder, samt bykjernen i Kongsberg. Strekningen gjennom Kongsberg er den mest ulykkesbelastede på E134 i Buskerud.

Anleggsarbeidet på prosjektet startet i juni 2015 og skal være ferdig til åpningen av hele strekningen fra Damåsen til Saggrenda høsten 2019.

Prosjektet på 760 millioner innebærer blandt annet en vei fra Damåsen fram til Diseplass som bygges i to felt. Ved Diseplass skal det bygges et planskilt kryss som skal knyttes til eksisterende E134 og Majorplassen. Ved Diseplass skal det også bygges ei trebru over E134 inn til Majorplassen. Vest for Diseplass går ny E134 fra to- til firefelts vei, og fortsetter inn i en toløps tunnel. Kongsbergtunnelen blir om lag to kilometer lang og ender nede ved Tislegård, på østsiden av Lågen om lag en kilometer sør for Kongsberg sentrum.

PERI utstyr

  • Peri Duo håndholdt veggforskaling
  • Peri VarioKit kantdragervogn

Kunder

Veidekke Entreprenør AS

PERIs løsninger

  • Peri Norge AS sitt engasjement på prosjektet består av leveranse av Peri Duo forskaling til bygging av de 5 tekniske rommene inne i de to tunellene.
  • Tidligere i prosjektet leverte også Peri Norge en «spesial» kantdragervogn til de nye broene på Damåsen.
  • Ved og bruke Peri Duo inne i tunellene så slipper entreprenøren alle kranutgifter, da dette er et håndholdt utstyr og støpingen foregikk med pumpe.
  • Ved bruk av Peri Duo så er hammer så å si overflødig. Peri Duo krever kun enkle håndoppererte redskaper til montering, noe som reduserer støyen enormt inne i en tunnel med masse støy som forplanter seg. Videre så ble Duo valgt på grunn av hvor raskt det er å montere. Gutta til Veidekke påsto at denne jobben gikk like fort med Duo som med kranbaserte storkassetter i stål.
  • PERIs kantdragervogn ble valgt fordi den krever ekstremt lite plass på yttersiden av broen. På Damåsen var det kun 50cm mellom broene, noe som førte til dette valget.

 

PERI utstyr brukt i prosjektet