You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

YARA tank på Holmen i Drammen

Prosjektdetaljer

Location: Drammen, Norge

Jobben med montering og leveranse av materialer gikk knirkefritt og uten uønskede hendelser. Det gikk med totalt 432 timer på monteringen av denne konstruksjonen.

PERI utstyr

  • PERI UP Flex: Med overgangsplater for runde konstruksjoner

Kunder

YARA International ASA

PERIs løsninger

  • PERI UP Flex

PERI utstyr brukt i prosjektet