You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Møllekvartalet - PERI UP Easy

Prosjektdetaljer

Location: Sandnes, Norge

Møllekvartalet er et høyhus på 16 etasjer med leiligheter og næringsarealer, midt i Sandnes sentrum.

Byggningen er ca. 50 meter høy og har 3,1 meter mellom etasjene. Byggingen av stillas startet opp i slutten av august, og vil bygges i 5 etapper/faser.

På dette prosjektet er det tatt i bruk PERI UP Easy, vår nye lette fasadestillas i stål, som står for en enklere og raskere montering.

PERI utstyr

Utstyr og systemer som er blitt brukt i prosjektet:

  • PERI UP Easy
  • PERI UP Flex
  • MULTIPROP

Utfordringer

  • Vind
  • Total høyde
  • Høy og ugunstig avstand mellom innfestningspunkt

Kunder

Jobben gjøres for ISONOR, mot sluttkunde SV betong

Kundens fordeler

PERI UP Easy er eneste fasadestillaset som kan bygges i slike høyder, uten å måte forsterkes for vertikale krefter. Rekkverk kan monteres fra nivå under, før gulvet legges. Dette muliggjør arbeid fra det som kalles «Safe Sone», hvor man til enhver tid befinner seg bak rekkverk.

PERIs løsninger

  • PERI UP Easy - for økt effektivitet. Systemet ble valgt på grunn av høyde og vekt mot tilsvarende stillas konkurrentene har å tilby.
  • PERI UP Flex - for å løse ujevnheter og kapasitet ble våre fleksible systemer PERIUP Flex bruk i bunn i god kombinasjon med Easy.
  • MULTIPROP - dekkestøtter med lav vekt og høy lastekapasitet 

PERUP Flex og Easy er konvertible systemer!
Vi har beregnet store laster med vind i forholdsvis store høyder.