You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Dekkebordsgaffel

Oversikt

Dekkebordsgaffel 

Vi tilbyr et variert utvalg av løftegafler for dekkebord med lengde opp til 8 meter og vekt opp til 1,75 t. Løftegaffelen henger i horisontal posisjon i krana, uavhengig med og uten last av dekkebord. Dette sikrer avlastning fra bil, og sikker flytting av dekkebordene rundt på bygget. 

Enkel transport

Sammenleggbare gaffelarmer gir mulighet for kompakt lasting og gir plass til forskalingsmateriell på bilen. På grunn av det integrerte løfteutstyr kan løftegaffelen brukes umiddelbart. 

Tilpasning

Løftegaffelen tilpasses optimalt etter dekkebordets størrelse. Gaffelarmene har en horisontal og vertikal teleskopisk funksjon.

Alltid horisontal

Dekkebordsgaffelen henger alltid i en horisontal posisjon, uanhengig om de har full last, eller er uten last. Det er ikke nødvendig å justere løfteutstyret, og dekkebordet kan flyttes horisontalt.