You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT VGB Underhengende kantdragervogn

Oversikt

VARIOKIT VGB underhengene kantdragervogn benyttes til konstruksjon og rehabilitering av kantdrager rekkverk for overbygg opp til 150 m.

VARIOKIT VGB består i hovedsak av kjernekomponenter hentet fra VARIOKIT Konstruksjonskonsept som er supplert med funksjonelle systemkomponenter som f.eks. rulleenheter. Dette resulterer i at rekkverkssbanen har høy grad av fleksibilitet og kan brukes for eksempel på korte kantdragere. Det smart utformede VGB-opphenget sørger for sikker overføring av last under alle forhold og det er ikke nødvendig med ekstra fester på overbygget i forbindelse med støping. Gjennom forankringen til undersiden av brua er toppen av brua fritt tilgjengelig. Som følge av dette påvirkes ikke byggeplasstrafikken og det kan utføres arbeidsoperasjoner både på og under brua samtidig med bevegelig trafikk.

Optimalisert for ditt prosjekt
Fleksibelt og tilpasningsdyktig system som er basert på VARIOKIT Konstruksjonskonsept.

Effektiv
Det er ikke nødvendig med ekstra ankerfester da rulleenheten sørger for sikker overføring av betongen.

Komplett systemløsning
Forskalings-, trekking- og forankringsteknologi fra én enkelt leverandør


Tekniske detaljer

 • Individuelle forskalingskonfigurasjoner avhengig av rekkverksgeometrien
 • Påvirkningsbredden avhenger av rekkverksstørrelsen
  Veiledende anbefalinger påvirkningsbredde:
  Påvirkningsbredde 1,50 m for tverrsnittsarealer av rekkverk opp til  0,20 m²
  Påvirkningsbredde 1,25 m for tverrsnittsarealer av rekkverk opp til  0,40 m²
  Påvirkningsbredde 1,00 m for tverrsnittsarealer av rekkverk opp til  0,60 m²
  Flyttelengder fra 20 til 25 m