You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

5D-Konferanse

PERI er også involvert i 5D-planlegging

For PERI er 5D-planlegging en trendsettende teknologi som kan brukes til å planlegge og kontrollere alle byggeprosesser – fra innledende idé og til bygningene er i drift. PERI har derfor arbeidet på å forbedre forskalings- og stillas planleggingsprosedyrene for å kunne behandle data, som går ut over kun tekniske løsninger.  

PERI har i lang tid brukt et spesialutviklet prosjektdata administrasjonssystem (PDM), som forskjellige brukere verden over kan bruke til å arbeide sammen på spesifikke prosjekter. Gjennom prosessen er alle prosjektdata tilgjengelig online.

Utviklingen av PERI CAD gjør det også mulig å skape de mest komplekse forskallingsløsninger i tre dimensjoner. CAD-systemet brukes både av PERI`s forskalingsplanleggere og av PERI`s kunder.

En annen innovasjon på området for konstruksjons administrasjonsprosesser ble sendt på markedet av PERI i 2012. Siden da har myPERI-portalen hjulpet PERI`s kunder med prosessoptimering på byggeplassen. myPERI gir adgang til et omfattende utvalg av prosjektdata døgnet rundt.

Målet for at PERI`s utvikling er en komplett integrasjon av forskallings- og stillassløsninger i fremtidige 5D-simulasjoner.

Bruk av BIM i designprosessen

Teknologien i prosessorientert 5D-planlegging skaper nye innovative rammebetingelser og -muligheter for byggesektoren. Når man bruker 5D-planleggning, suppleres de mest alminnelig brukte prosedyrer i »Byggningsinformasjonsmodellen« (BIM) med nøkleopplysninger om oppførelsesprosessen. Teknologien, som allerede er blitt implementert i andre bransjer, brukes nå i større utstrekning i byggesektoren. Målet er at skape en fortløpende digital kjede fra planleggingsfase og faktisk oppførelse, til bygningene kommer i drift. Derfor kan forskjellige handlingsalternativer hurtig evalueres i prosjektfaser på et meget tidlig tidspunkt i forhold til hva det betyr for omkostninger, tidsplan og kvalitet. 

Du kan finne flere opplysninger på den offisielle hjemmesiden for 5D (eng).

Kontaktperson
Jochen Köhler
+49 (0) 7309.950-4900
Send an e-mail