You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MAXIMO Veggforskaling

Oversikt

På tross av bruken av færre medarbeidere til arbeidsoppgavene, er det bevist at MAXIMO er opp til 50 % hurtigere enn konventional systemforskaling. Dette ble bekreftet av uavhengige fra IZB (Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau) i den nye utgaven av ”Arbeitsorganization Bau” i det reviderte avsnittet ”Forskaling, Systemforskaling, Vegger og Søyler”. Tidsmålingene tar ikke kun utgangspunkt i forskaling og avforskaling, rengjøring og påførelse av slippmiddel, men også i konstruksjonsavbrytelser som hjørner, T-samlinger, framskutte vegger og formoverbygninger. Ensidig anker montasje, hvor kun én mann kreves, reduserer markant tiden for oppstilling og avforskalling. Det gir definerte muligheter for stagplasseringer, som gir et visuelt tiltalende design av rene betongoverflater uten avtrykk av ubrukte staghull og fri for betongutsiving ved åpne staghull. 

Raskere forskaling
Gjennom teknikk uten avstandsrør og konuser

Minimum anker
Systematisert, redusert antall ankerhull

Forbedret betongoverflate
Forbedret betong finish, samt pent avtrykk av ankerpunktene

Dokumentierte Effizienz: Halbierte Schalzeiten mit Maximo

Se promovideo for montering av produktet

MAXIMO (no)


Tekniske detaljer

 • Forskalingssystemet er kompatibel med TRIO systemforskaling, som minimaliserer arbeidstiden og gir høy lønnsomhet
 • Panelhøyder opp til 3.30m og bredde opp til 2.40m (standard). Panelhøyder 3.00m og 3.60m (med MX 18 Ankersystem). Er ikke tilgjengelig for utleie
 • Maksimalt tillatt betongtrykk er: 80 kN/m²
 • Brukes med MX forskalingsteknikk for veggtykkelse fra 15cm til 60cm (Veggtykkelsen justeres på MX ankeret) 
 • Bruk DW stag for tykkere vegger 
 • Sammenbundet, fluktende og tett med BDF systemlås  – inkluderende treutfylling opptil 10 cm 
 • MAXIMO krever 40% færre stag enn konvensjonelle systemer
 • Stenging av ubrukte ankerposisjonerer er ikke nødvendig ettersom hvert staghull benyttes 
 • Enkel rengjøring på grunn av pulverlakkering av rammen
 • Forbedret korrosjons beskyttelse av innvendige rørprofiler i rammen
 • Referansearbeidstiden ligger mellom 0.15 h/m² og 0.38 h/m² – dette innebærer at det kreves opp til 50% mindre arbeidstid enn tradisjonell forskaling

Tilleggsprodukter

MAXIMO 300 / MAXIMO 360
MAXIMO Paneler, innvendige hjørner, sjakte elementer er tilgjengelige i høydene 3.00 m og 3.60 m. Disse ekstra panelhøydene er tilgjengelige på bestilling, og garanterer ytterligere tidsbesparelser på for eksempel større etasjehøyder, høykvalitets boligbygging og garasjer. De 3.00 m høye panelene krever kun to ankere som sikrer ytterligere tidsbesparelser. MX 18 Ankersystem benyttes for veggtykkelser opp til 60 cm.

MXP Plattform
Plattformsystemet med maksial sikkerhet for MAXIMO og TRIO forskalingssystemer.

MXH MAXIMO Oppvarmet Panel
Spesielt for markeder med kaldere klima, f.eks. Skandinavia, har PERI utviklet oppvarmet MAXIMO MXH forskaling. Den nye PERI løsningen tillater bruk både sommer og vinter med bare ett forskalingssystem.

For å bruke det nye systemet er Maximo Panels veldig enkelt utstyrt med varmeelementer. Montering av panelforskaling og varmeelementer utføres horisontalt; bare to bolter er nødvendig på de 4 rammehjørnene. Standard høyde på varmeelementene er 2.70 m med standard bredde på 2,40 m og 1,20 m. Tilsvarende elementer og praktiske detaljer som er egnet for BFD koblinger samt for å koble braketten, systemet sikrer effektiv anvendelse av MXH oppvarmet forskaling. 

MXK Støpestillas
MXK Støpestillas fungerer som en arbeidsplattform på MAXIMO og TRIO. Det modulære designet, og lett manuelt monterte systemkomponentene sikrer rask installasjon og en høy grad av kostnadseffektivitet. I motsetning til konvensjonelle løsninger, gir modulsystemet ferdigmontert enkeltkomponenter, f.eks. MXK Stillasnett eller PROKIT PMB Side Mesh Barrier.

MX Sjakt hjørne 
MX Sjakt hjørne tillater komplette sett av sjakt forskaling som skal flyttes raskt. Forskaling og krymping av sjakten kan gjøres enkelt fra en sikker posisjon på arbeidsnivå.