You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT VST Tunglasttårn

Oversikt

VARIOKIT VST Tunglasttårn fungerer som dekkereis og brukes til prosjekter som krever overføring av store belastninger. Den kan brukes enten som individuelle tårn, hoveddrager eller tårngrupper. 

Rask montering

med boltforbindelser og prefabrikerte tårnsegmenter opp til 10 m

Enkel høydejustering

ved hjelp av hydraulikk kan hovedspindelen betjenes ved full belastning i tårnet

Kostnadseffektiv løsning

alle systemkomponenter er tilgjengelig i PERI sin leiepark


Tekniske detaljer

  • For tårn bestående av fire bein, med ekstra tilkoblede bein, tårnrammer, hoveddrager og innvendig adkomst
  • Belastning opp til 700 kN per bein
  • Standard godkjenning opp til 40 m 
  • Med de forskyvde lengdene på RCS dragere tillates sammen med toppspindelen at alle høyder blir kontinuerlig tilpasset

Godkjenning

Gjennom innarbeidelsen av standardiserte systemkomponenter er det mulig å lage et variert dekkereissystem:

4-beins tårn 

2 m x 2 m er standard dimensjon, eller i hver statisk nødvendig dimensjon opp til maks. på 6,50 m x 6,50 m.

Tårn med ekstra bein 

I områder som krever tung belastning, kan lastkapasiteten dobles ved bruk av ekstra bein.

Ekstra avstivning 

Ved individuell avstivning er det også mulig å øke tverrstivheten i motsatt retning.

Hoveddragerramme

I områder ved landkarr og søyler kan systemet også implementeres som hoveddrager opp til høyde 10 m, men bare ved bruk av toppspindel.