You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT VTC Tunnelforskalingsvogn

Oversikt

VTC Tunnelforskalingsvogn er en optimalisert prosjektløsning som effektiviserer arbeidsprosessen enormt. Avhengig av prosjektet er det mulig å velge mellom en helt manuell eller hydraulisk løsning. Ved å benytte hydraulisk utstyr kan effektiviteten økes betraktelig og dermed minimere tidsbruk for løfting, avlastning og flytting.

Takket være det fleksible VARIOKIT Engineering Construction Kit og VTC-systemkomponenter for tunnelkonstruksjon, kan systemet fleksibelt tilpasses for å passe et bredt spekter av tunnel-tverrsnitt og design.

 • VTC Tunnelforskalingsvogn for "cut-and-cover" metoden
  Løsninger for monolittiske, semi-monolittiske og separate støpemetoder
 • VTC Tunnelforskalingsvogn ved bruk av "mining"-metoden
  Løsninger for monilittiske og separate støpemetoder

Smarte løsninger for ulike prosjektkrav
Prosjektspesifikk optimalisering med utleiebare VARIOKIT-komponenter

Kontinuerlig tilpasning – i henhold til kundens krav
Ulike utstyrskombinasjoner og monteringsløsninger

Minimert arbeidsbelastning
med blant annet hydrauliske og elektriske løsninger

 

 


Tekniske detaljer

 • Standardiserte og leiebare systemkomponenter i passende lengder for prosjektspesifikke forskalingsvognløsninger
 • Fåtall typetestede koblinger med standardiserte laster per koblingstype
 • Rask, stedskompatibel montering
 • Enkel modifikasjonsprosedyre ved endringer i tunneltverrsnittet
 • Få ankere nødvendig i veggområder
 • Hydraulisk støtte for forskaling og slag samt løfting og senking er tilgjengelig
 • Hydraulisk eller mekanisk drevne løsninger