You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Støpetrykkskalkulator

Oversikt

PERI Støpetrykkskalkulator veileder kvalifiserte brukere med å kalkulere korrekt støpetrykk i henhold til stigehastighet for den valgte PERI veggforskaling. Med dette verktøyet, kan brukerne kjapt og enkelt få et raskt overblikk over belastning og deformasjon i forskalingssystemet som benyttes. Dette gir en kostnadseffektiv utnyttelse av systemet   

til støpetrykkskalkulatoren


Funksjonsbeskrivelse

PERI Støpetrykkskalkulator gir en rask bistand ved å kalkulere støpetrykket ut fra maksimal stigehastighet basert på beregninger definert i DIN 18218:2010-01. 

Appen kan fastslå stigehastighet for PERIs veggforskalinger som: TRIO, MAXIMO og DOMINO ut fra valgt stigehastighet og tolleransekrav definert i DIN 18202:2013-04. 

Veggforskalingselementene MAXIMO 330, MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 og DOMINO 250 med stagsystemene DW15, DW20, MX15 og MX18 er lagt inn i appen slik at man raskt kan fastslå maksimal stigehastighet direkte på byggeplassen. 

Resultatene og standard montering av diverse veggforskalinger er grafisk vist på skjermen. 

Applikasjonen gir også en PDF-fil med dokumentasjon klar til å skrive ut direkte eller sende via e-post. En beskrivelse for kunder er også blitt inkludert i databladet.


Standard

I 2010 ble den tyske standarden DIN 18218:2010-01 “Fresh concrete pressure on perpendicular formwork" revidert og publisert. Denne standarden inneholder også betong i klasse F5 og F6, man kan også beregne selvkomprimerende betong. Basiskunnskap om denne standarden er en forutsetning. Standardens definisjoner og forutsetninger er grunnlaget for denne webbaserte applikasjonen. 

Støpetrykkskalkulator er utviklet for å gi brukerne mulighet til å beregne støpetrykk på PERIs veggforskaling. Appen gir mulighet for å beregne etter standarden på de forskjellige PERI veggforskalingene. Denne appen gir raskt svar på spørsmålet om hvor raskt man kan støpe i forskalingen med den valgte betongtypen. Ved å ta høyde for dette vil man kunne få en kostnadseffektiv forskaling samtidig som man sikrer at belastning og deformasjon er i varetatt. 

Med dette verktøyet motvirker PERI risikoen for overbelastning, store deformasjoner eller brudd på føringene i standarden. Brukeren kan derfor være trygg i hverdagen med PERIs Veggforskalinger DOMINO, TRIO og MAXIMO 


Support

Spørsmål vedrørende PERIs apper og webbaserte applikasjoner kan sendes til følgende e-postadresse: 

apps-tools.service@peri.de