You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tekniske løsninger

Oversikt

Forskalingssystemer og stillasløsninger fra en enkelt kilde

Våre ingeniører står klare til å planlegge tekniske og kosteffektive forskalings- og stillasløsninger, skreddersydd for prosjektet allerede på tilbudsstadiet. Med grundig planlegging tilbyr PERI gjennomtenkte og tydelige løsninger som forenkler kalkulasjoner og forberedende prosjektarbeid.

Fra PERI mottar du ikke bare løsninger, men også presise delelister som gir klarhet og nøyaktighet gjennom hele prosessen. Dette ikke bare effektiviserer arbeidet, men øker også treffsikkerheten når det gjelder kostnadsestimater for forskaling i løpet av gjennomføringsfasen.

Vår tekniske planlegging strekker seg utover det konvensjonelle ved å inkludere statiske beregninger og rapporter etter behov. Dette sikrer at ikke bare utførelsen, men også designet av forskaling og stillas, oppfyller de nødvendige tekniske kravene. Velg PERI for å få helhetlige og optimaliserte løsninger, alt fra én pålitelig kilde.

Optimaliserte løsninger
Prosjekttilpasset forskaling og stillasplanlegging med egne tegninger og delelister.

En personlig kontaktperson
Kontinuerlig prosjektstøtte og teknisk rådgivning, hvis nødvendig også direkte på arbeidsplassen.

Pålitelig planlegging
Gjennom statiske beregninger etter gjeldende standard. 


3D Planlegging

Konkret og forståelig modellering av komplekse og utfordrende byggeoppgaver

Fotorealistiske illustrasjoner, tredimensjonal visualisering, og animerte bilder gjør kompliserte oppgaver enklere å forstå og prosjektets fremdrift synlig for alle involverte. Ved hjelp av simulert fremdrift, eller gjennom modell relatert syklus-planlegging, linker PER- ingeniøren forskalingsløsningen opp mot en tidsplan. Denne tilnærmingen til prosjektets fremdriftsplan optimaliserer potensialet for god målrettet planlegging og gjennomføring på byggeplass.

Kostnadsoversikt
Gjennom konkrete visualiseringer av de tekniske løsningene.

Forbedrer prosjektets fremdrift
Takket være animerte sekvenser og simuleringer før prosjektet starter. 

Effektivt anleggsarbeid
Grunnet optimaliserte arbeidsforberedelser og modellbasert informasjon.

Koordinerte prosesser
Kontinuerlig løsninger - fra CAD design til montering. 


Engineering

Individuell planlegging og rådgivning

  • Prosjektspesifikk planlegging for bruk av forskaling og strukturelle beregninger for alle bygge oppgaver
  • Praktisk planlegging og stabilitetsanalyse for reis og arbeidsstillaser for ethvert behov
  • Verifiserbar statikk for forskaling- og stillasplanlegging, samtidig som det tas hensyn til relevante standarder
  • Avgjøre det optimale materialbehov for  de ulike sekvenser

Formwork Assembly

Tilpasset montering fra enkle panelkutt til klare-til-bruk 3D-elementer

PERI produserer spesialforskaling og CNC-tilskjærte kryssfinerplater tilpasset konstruksjoner av alle slag, fra enkle formater og utfyllinger til komplisert 3D-basert forskaling til engangsbruk.

Perfekt montert
Tilpasset for å matche komponent eller strukturelle former.

Med høy kvalitet
Egne produksjonslokaler og topp moderne produksjonsmetoder, sammen med høyt kompetent personell som sørger for optimalt resultat.

Produsert i tide
Montert på tid i henhold til konstruksjonsprosessen og levert til byggeplassen.