You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Oversikt

BIM, eller bygningsinformasjonsmodellering, er en programvarebasert metode for planlegging og implementering av byggeprosjekter som er basert på en 3D-bygnings- eller konstruksjonsmodell. BIM-metoden har blitt testet i større prosjekter over hele verden og tilbyr åpen prosjekthåndtering og en stor grad av planleggingssikkerhet, både til byggherrene og alle som er involvert i byggeprosessen.

Alle byggekomponentene inkludert i BIM er beskrevet i detalj med hensyn til visuelle, tekniske og funksjonelle egenskaper. Ved å integrere tids- og kostnadsfaktorer går 3D-modellen gradvis over til en 4D- eller 5D-modell. 

Mennesker, standarder, prosesser og teknologi utgjør de sentrale delene av BIM. Nøkkelen til suksess er mennesket: Alle involverte parter må støtte opp om den samarbeidsbaserte arbeidsmetoden: De må håndtere dokumentasjons- og kommunikasjonsteknologi og kjenne prosesser og standarder. 

Den største fordelen ved BIM er at variasjoner i planlegging og gjennomføring kan simuleres i 3D-bygningsmodellen på et tidlig stadium i prosjektet. Dette hjelper alle som er involvert i byggeprosjektet, med å se hvor, når, hvorfor og til hvilken kostnad grensesnittproblemer kan oppstå, under planleggingsfasen for byggingen samt under gjennomføringen.