You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex Reis

Oversikt

Fleksibel - Sikker - Hurtig

Variabel
Fra forskalingstårn til komplekse tunge konstruksjoner som infrastruktur, muliggjør alle geometriske utforminger og tunge laster.

Modulær 
Ekstremt fleksibel i alle utforminger ved hjelp av modulsystem. 

Formstabil
Kan flyttes i store enheter med kran på grunn av den høye stivheten i horisontale sammenkoblinger.  

Kompatibel
Koordinert med PERI forskalingssystemer for optimal overføring av laster. 

PERI UP Flex er et universalt modulsstillas for en mengde mulige oppgaver. Muliggjør forskaling sammen med lett stillasmateriell, og er ekstremt kostnadseffektivt. Moduldimensjoner på 25 cm og 50 cm tillater optimal sammenkoblinger av forskjellige geometri og laster.

PERI UP forskalingstårn har blitt godkjent for høyder opp til 21,89 m, og opptil to ekstra rammer kan festes.


Tekniske detaljer

  • PERI UP forskalingstårn har blitt typegodkjent for høyder opp til 21,89 m. Opp til 2 rammer kan festes
  • Som forskalingstårn med ekstra rammer for å ta større vertikale og horisontale laster
  • Prosjekt spesifikk planlegging som lastbærende rammestruktur for nesten alle geometrier og laster

Rammeenheter

Monteringen av rammeenheter er basert på forskalingsstårn som er forbundet i en retning, og således fungerer som sammenbunden ramme. I rammens retning kan systemet betraktets som et frittstående system, således ekstra støttebjelker for overføring av horisontale laster er vanligvis ikke nødvendig. Et typisk bruksområde er bygging av broer.

PERI UP Flex viser sin fulle variasjon ved opprettelse av tredimensionelle forskalingsstrukturer. Her kan posisjonene til benene tilpasses nøyaktig slik at de matcher belastningsbetingelsene. Konsentrasjonen av meget høy belastning kan overføres like lett som små lokale laster. Tilpassninger til meget kompliserte geometriske former er realiserbare med standard materialer ved hjelp av lite tid og krefter. Den høye stivheten til horisontalsamlingen opprettholder formen til selv store stillasenheter når de flyttes med kran eller ved hjelp av transporthjul. Tette forbindelser brukes til å koble stillas til hverandre. Enheter kan prefabrikkeres på bakken og deretter settes sammen for å danne store tårnforskalinger. Arbeidsplattformene til forskallingsoppgaver samt adgangsløsninger kan integreres i understøttingen ved hjelp av ​​stålplank og trapper.