You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Formolje

Oversikt

PERI Bio Clean er et flytende, kjemisk-fysisk virkende betongslippmiddel, baseret på mineralolje. Den kan brukes til alle former og byggeredskaper.

 • Produsert basert på mineralolje
 • Fri for løsemiddel
 • Forhindrer rust på byggutrustninger og maskiner, som for eksempel betongblandere og støpetobber
 • Poredrenerende

PERI Clean

Produktbeskrivelse

PERI Clean er en semi-syntetisk, ikke-vannblandbar universal slippmiddel. Løsemiddelfritt. Ingen misfarging av betongoverflaten. Økonomisk å bruke, og derfor er det spesielt kostnadseffektivt. PERI Clean er 57% biologisk nedbrytbart innen 28 dager i henhold til OECD Guideline 301 F. Uten voks og silikon. PERI Clean er egnet for Minergie -Eco (CH). Kan brukes til standard forskaling og byggeplass utstyr.

Separasjonseffekt

 • Kjemisk
  Gjennom additiver som reagerer med de alkaliske bestanddelene i betongen. Dette gir såper som støtter separasjonsprosessen.
 • Fysisk
  Ved å redusere grenseflatespenningen mellom forskalingen og betongoverflaten = poreavvisningseffekt. 

Applikasjoner

 • For ikke eller mindre absorberende overflater (forskalingsplater belagt med fenol hartz film) samt all plast og plastbelagt overflate.
 • Forhindrer rust av anleggsmaskiner slik som betongblandere og betongtobber.
 •  Forsikrer at støtte og spindelgjenger løper lett. 

PERI Bio Clean

Produktbeskrivelse

PERI Bio Clean er en semi-syntetisk, ikke-vannblandbar betongslippmiddel. Det er løsemiddelfritt. Ingen misfarging av betongflater. Økonomisk å bruke, derfor er det spesielt kostnadseffektivt. Det er lett biologisk nedbrytbart og er Blue Angel-sertifisert (Blauer Engel) i henhold til RAL - UZ 178. Det har drenerende egenskaper. Uten silikon og voks. Kan brukes til standard forskaling og byggeplass utstyr.

Applikasjoner

 • For ikke eller mindre absorberende overflater (forskalingsplater belagt med fenol hartz film) samt all plast og plastbelagt overflate.
 • Forhindrer rust av anleggsmaskiner slik som betongblandere og betongtobber.
 •  Forsikrer at støtte og spindelgjenger løper lett. 
 • Ved bruk av PERI Bio Clean i drikkevannsbeholdere, skal DVGW arbeidsark W347 tas i betraktning.

PERI Plasto Clean

Produktbeskrivelse 

PERI Plasto Clean er en ikke vannløselig, løsemiddelfri forskalingsolje basert på mineralolje. Den er hydrofil og reduserer porøsitet og poredannelser, og gir ingen misfarge på den ferdige betongoverflaten. Den er spesielt egnet for kunststoff og kunststoffbelagt forskalingshud, samt for phenolhartz belagte forskalingsflater. For jevne, krevende betong, eller eksponerte betongoverflater, kan det oppnås gode resultater takket være de beskrevne egenskapene.

Separation effect

 • Chemically
  Through additives that react with the alkaline constituents of concrete. This produces soaps which support the separation process.
 • Physically
  By reducing the interfacial tension between the formwork and concrete surface = water-repellent effect.

Areas of application

 • for all-plastic and with plastic coated formlining as well as formwork panels coated with phenolic resin.
 • excellent results for smooth, challenging concrete surfaces. formation of pores is greatly reduced. Due to the hydrophilic properties, the surface tension is reduced and the release agent is very easily absorbed into the formlining thus achieving an excellent level of wetting.
 • prevents rusting of construction equipment and machinery such as concrete mixers and charging buckets.
 • ensures prop and spindle threads run smoothly.