You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Cristal slammemørtel

Oversikt

PC® Cristal mørtel

PC® Cristal mørtel er et produkt påført som «slush» belegg på betong for å gjøre betongen vanntett ved hjelp av en unik kjemisk behandling. PC® Cristal mørtelen fungerer gjennom intern krystallisering basert på spesielle kjemikalier, sement og sand. PC® Cristal mørtelen trenger dypt inn i porene, kapillærene og svinnsprekker og uavhengig av negativt eller positivt vanntrykk, dannes krystaller som blokkerer penetrering av vann. I fravær av vann vil det ikke være noen reaksjon og de aktive kjemikaliene forblir i sovende tilstand. Ved kontakt med vann vil reaksjonen starte igjen, den aktive krystalliseringen vil starte på nytt.

Artikkelnr. Varenavn Enhet
201173 Cristal slammemørtel  Sekk a 25 kg

Bruksområder

Bruksområder for PC® Cristal mørtel

PC® Cristal mørtel påføres betong- og sementkonstruksjoner der konstruksjonen ønskes vanntett. 
Eksempler: drikkevannsreservoarer, akvarier, tunneler, fundamenter, heissjakter, underjordiske konstruksjoner, industrielle prosessanlegg, parkeringsdekk, kjellere, betongtak ol. der konstruksjonen ønskes vanntett.


Egenskaper

Egenskaper for PC® Cristal mørtel

  • Sikrer permanent vanntetting av betongen
  • Den aktive kjemien vil være til stede og vil reaktiveres ved fuktbelastning
  • Inneholder ingen giftige organiske stoffer
  • Forbedrer motstandsdyktigheten til betongen mot Salt, Svovel, Saltsyre, mm
  • Forbedrer motstandsdyktigheten mot frost/tining
  • Drikkevannsgodkjent ihht rapport BELGAQA With referanse VMW/Hydrocheck 2002/2

Dokumentasjon


Monteringsveiledning