You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

CEMswell - svellegummi

CEMswell - svellegummi

CEMswell svellegummi

Prefabrikerte elementer i betong blir brukt i tunneler (TBM) der hvor konstruksjonen blir utsatt for ekstreme dybde- og grunnvannsforhold. Ved slik byggemåte benyttes ofte profiler i CEMswell svellegummi. Disse vil svelle i kontakt med vann og tette skjøten.

Denne byggemåten (TBM) blir ofte brukt i forbindelse med T-baner, vannforsynings- og kloakkledninger i byer, kabelkanaler og diverse tunnelkonstruksjoner. Den nyeste trend i slike tunnelanlegg er at disse anlegges stadig dypere og derfor utsettes for stadig høyere grunn-vannstrykk. De må derfor sikres mot lekkasjer på en varig og betryggende måte. Den nye, optimerte svellegummien CEMswell tilfredstiller de strengeste krav til tetthet.

En ny generasjon av tetteprofiler i svellegummi

CEMswell er en ny, svellende tettingsprofil som fortrinnsvis benyttes i fuger mellom ferdig betongelementer og tubbingbygg/tunnelrør. CEMswell er utviklet i samarbeid mellom tyske og sveitiske ingeniører. Den er benyttet med meget gode resultater i fugetetting av segmentkonstruksjoner i betong med et vanntrykk opp til 5 bar. Kan også brukes til tetting av staghull.

Svelleevne på mer enn 400%

CEMswell er en ekstrudert gummiblanding som består av butylgummi, vannsvellende harpikser, polyetylen, sillikon og spesielle fyllstoffer. I kontakt med vann sveller gummien til fire ganger sin opprinnelige størrelse. Den tettende effekten oppnås ved at svelletrykket bygger seg opp. Svelleprofilen mister derfor ikke sin tettende funksjon selv om fugespalten er variabel. Selv ujevnheter og ruhet har ingen negativ innflytelse på profilens svelle- og tetteeffekt. Tettingen skjer ved trykket som oppstår i fugen. Svellingen er reversibel. Ved større ujevnheter anbefales liming med CEM805 aktiv.


Størrelser

Størrelser på CEMswell

CEMswell kan fåes i mange standard størrelser. CEMswell kan også ekstruderes i ønsket form etter kundens egne spesifikasjoner. Kombinasjoner med ikke-svellende tetteprofiler kan også produseres.

  •  18 x 7 mm: 6 ruller à 12 m (72 m/kartong)
  •  23 x 15 mm: 5 ruller à 6 m (30 m/kartong)
  •  Ø21 mm: 4 ruller à 5 m (20 m/kartong)

 


Bruksområder

Bruksområder for CEMswell

  • Tetting mellom betongelementer
  • Rørgjennomføringer
  • Vannbehandlingsanlegg
  • Avløpsledninger
  • Konstruksjoner i saltvann
Art.nr Varenavn Enhet
200745 CEMswell svellegummi 18 x 7 mm (6 x 12 m) Rull
200746 CEMswell svellegumm Ø 21 mm (5 x 5 m) Rull

 

  • Selges i løse ruller

Tekniske data

Farge Standardgrå
Shore 38 Shore A
Forlengelse ved brudd 490/770%
Strekkfasthet 1.1/2.1 MPa
Vekt 1,57 g/m
Egenvekt 1,25 g/cm3
Svelletrykk 0,56 N/mm2
Svellevolum Mer enn 400%
Arbeidstemperatur -30oC til +70oC
Lagring 3 år. Kjørlig og tørt
Betongdekking Minst 8 til 10 cm

 


Dokumentasjon