You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

CEMproof®PVC fugebånd

Materialegenslaper

PVC er av de eldste og mest brukte kunststoffer i gruppen termoplaster. Termoplaster er kunststoffer som i normaltilstand er i fast form med de fysiske egenskaper det medfører og kan påvirkes med varmeenergi. Ved tilførsel av varme vil materialet mykne. Ved stigende varmetilførsel går PVC over i smeltet form. Til dette trengs det en termperatur på langt over 100°C. Etter avkjøling vil det smeltete materialet ha endret sitt utseende og form, men materialegenskapene har ikke endret seg og er identiske med de opprinnelige. Denne typiske egenskapen for termoplast byr på fordelaktige muligheter fordi produkter av slikt materiale lar seg lett produsere i homogen og ønsket form.


CEMproof®„normal“ myk-PVC

Myk-PVC er et materiale som blir fremstilt av PVC- pulver, mykningsmidler, additiver som stabilisatorer, UV-absorbere, glidemidler og pigmenter. PVC-pulver og myknere utgjør hovedkomponentene med en andel på som regel 90-95%. En bestemt del av PVC-pulveret kan erstattes med spesielle fyllstoffer for å oppnå spesielle egenskaper til materialet – som er fordelaktige ved spesielle bruksområder. Blandingen av materialene skjer i spesielle blandingsanlegg. Der blir blandingen varmet opp og PVC-pulveret tar opp mykningsmidlet. De enkelte bestandeler i blandingen danner en fysikalsk binding – det oppstår ingen kjemisk binding. Blandingsforhold og „know how“ til blandingsprosessen er avgjørende for kvaliteten og fysiske egenskaper til sluttproduktet.  

Ved den tidligere nevnte normalkvalitet blir monomere mykningsmidler tilsatt. Disse myknerne har relativt korte molekylkjeder med en graduell ulik andel av enkeltmolekyler. Denne molekylstrukturen er først og fremst den viktigste årsaken til at det kan oppstå en vandring avmykningsmidler når myk-PVC er i varig kontakt med andre plasttyper. Dette er den såkalte migrasjonseffekten. Dernest er bestandigheten overfor mineraloljer og fett samt aliphatiske kullvannstoffer kun tilstede i begrenset omfang.  
 
De PVC-kvaliteter som benyttes i fremstillingen av CEM-proof® fugebånd er regeneratfrie og bestandige mot aggressive overflater og vann (f.eks. i renseanlegg) - såvel som mot de fleste syrer og lut. Det skjer ingen aldring på grunn av atmosfærisk surstoff.

Fysiske egenskaper

 

Fugebånd av PVC-P iflg. verksnorm
Forlengelse ved brudd DIN 53455 minimum 300%
Bruddstyrke DIN 53455 minimum 10N/mm2
Shore A DIN 53505 72° ± 5°

 

Fugebånd NB av PVC-P etter DIN 18541 del 2 (utdrag)
Forlengelse ved brudd DIN 53455 minimum 350%
Rivestyrke DIN 53455 minimum 10N/mm2
Shore A DIN 53505 67° ± 5°
Rivestyrke ved brudd ved -20° C   minimum 200%

 


CEMproof®myk-PVC „olje- og bitumenbestandig“

For en bitumenbestandig myk-PVC-kvalitet er det nødvendig å bytte ut de monomere mykningsmidlene med polymere myknere. Polymere myknere danner makromolekyler som ligner på PVC. De polymere myknerne, særlig de høymolekylære, har vesentlig lengre molekylkjeder enn de monomere. De er derfor både migrasjonsfaste og bestandige mot mineraloljer, fett og aliphalisk kullvannstoff. Med hensyn til varmebestandighet er det tillatt med en varig belastning på maksimum +60°C. Normalkvaliteten med monomere myknere kan belastes under kort tid inntil +80°C. De andre fysiske og kjemiske egenskapene er sammenlignet med normalkvalitet praktisk talt identiske.

Fysiske egenskaper

Fugebånd i olje- og bitumenbestandig kvalitet iflg DIN 18541 del 2 (utdrag)
Forlengelse ved brudd DIN 53455 minimum 350%
Rivestyrke DIN 53455 minimum 10N/mm2
Shore A DIN 53505 67° ± 5°
Forlengelse ved brudd ved -20° C   minimum 200%

 


CEMproof® myk-PVC

De PVC-fugebånd som vanligvis brukes oppfyller ikke de krav som stilles til tettematerialer til bruk i anlegg for drikkevann. De skal derfor ikke benyttes til slike anlegg.

Fysiologisk ubetenkelige fugebånd i myk-PVC blir fremstilt i overenstemmelse med gjeldende forskrifter. På grunn av et lite forbruk blir fugebånd i denne kvalitet ikke lagerført av oss. Det kan leveres dersom mengden som skal produseres er økonomisk forsvarlig. Man må også regne med lenger leveringstid.  

Vi kan utstyre alle våre fugebånd med ferdig påsveisete injeksjonslanger fra fabrikk:


CEMproof PVC fugebånd

Artikkelnr. Varenavn Enhet
202787 PVC water stop D 19  Rull
202788 PVC water stop D 24  Rull
202789 PVC water stop D 32 Rull
202793 PVC water stop DA 19 Rull
202803 PVC water stop DA 24 Rull
202795 PVC water stop DA 32 Rull
090003 PVC water stop OM 25 Rull*
090003 PVC water stop OM 35 Rull*
090003 PVC water stop FV 50/20 Rull*
090003 PVC water stop FV 100/30 Rull*

 

*Ikke lagerført

Monteringsveiledning