You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Waterstop PVC/Elastomer fugebånd

PVC Fugebånd

Materialegenskaper for Waterstop fugebånd

Waterstop fugebånd er laget av termoplast eller elastomer og brukes til tetting av ekspansjons- og bevegelsesfuger samt konstruksjonsfuger. Tetningseffekten av innstøpte waterstop følger labyrintprinsippet. Dette prinsippet er basert på en betydelig lengre vannsirkulasjonsbane med hyppige retningsendringer. Den fungerer for PVC-P, PVC / NBR og waterstop av elastomer med en profilert overflate. Klemte waterstop som er egnet for å tette skjøter mellom eksisterende konstruksjoner og nye betongkonstruksjoner er et unntak. Disse waterstop produktene tetter den eksisterende strukturen ved hjelp av kontakttrykk, mens de også forsegler den nye strukturen ved hjelp av labyrintprinsippet.

Bevegelsesfuger

Waterstop til bevegelige fuger er tilgjengelig på markedet som ytre og innvendige bånd for tetting av skjøter med ekspansjons- og skjærbevegelser. Waterstop for bevegelsesutvidelse består vanligvis av en ekspansjonsdel og en tetningsdel. Utvidelsesdelen er designet for å absorbere vanntrykket og bevegelsesforskjellene til de tilstøtende komponentene. Dimensjonene og formen på ekspansjonsdelen må velges i henhold til belastningen på skjøtene. Tetningsdelene er konstruert for å forhindre at vann sirkulerer rundt innstøpte waterstop. Utvidelses- og tetningsdelene skilles vanligvis ved forankringsribber. Deres formål er å overføre alle strekkrefter i waterstopen til ekspansjonsdelen og inn i betongen, slik at tetningsdelen forblir stort sett spenningsfri.

Konstruksjonsfuger

Eksterne og interne waterstop brukes til å tette konstruksjonsfuger. Imidlertid bør innvendige waterstop for konstruksjonsfuger aldri utsettes for skjærbelastning. Hvis det ikke er spalte, kan bevegelser over båndet føre til skjæring og dermed til ødeleggelse av båndet, uavhengig av båndets materiale.
 

Artikkelnr. Varenavn Bredde Enhet
202788 PVC Fugebånd D 240 Din 240 mm Rull a 25 m
202789 PVC Fugebånd D 320 Din 320 mm Rull a 25 m
090013 PVC Fugebånd D 500 Din 500 mm Rull a 25 m
200803 PVC Fugebånd AD 240 Din 240 mm Rull a 25 m
202795 PVC Fugebånd AD 320 Din 320 mm Rull a 25 m
090013 PVC Fugebånd AD 500 Din 500 mm Rull a 25 m

Teknisk data

Teknisk data for Waterstop

Ulike materialer brukes til waterstop avhengig av type fuge og vanntrykkbelastning.

De viktigste egenskapene til materialet er:

 

  • PVC / NBR i samsvar med DIN 18541
  • Myk PVC i henhold til fabrikkstandarden
  • Dette materialet er imponerende på grunn av dets mange positive egenskaper, spesielt dets kostnadseffektivitet. Dette materialet har vært i bruk i nesten 100 år og har blitt kontinuerlig forbedret.
  • Myke PVC-vannstopper i samsvar med fabrikkstandarden dekker normal belastning på bygninger og er motstandsdyktige mot mange naturlig forekommende medier.
Mechanical properties according to DIN 18541, part 2
Shore A hardness 67 ± 5
Tensile strength ≥ 10 MPa
Elongation at break ≥ 350 %
Tear propagation resistance ≥ 12 kN⁄m
Low temperature performance Elongation at break at −20˚C ≥ 200%

Performance after weathering

valid change og average values relative to the initial value

Tensile strength ≤ 20 %
Elongation at break ≤ 20 %
Modulus of elasticity ≤ 50 %
Performance of the weld at shear test short-term joining factor ∫z break outside of weld ≥ 0,6
Fire behavior class E
Performance after storage in bitumen Tensile strength < 20 %
Elongation at break < 20 %
Modulus of elasticity < 50 %

 

 


Elastomer fugebånd

Elastomer fugebånd

Elastomer i samsvar med DIN 7865

Elastomerer er dimensjonsstabile, svært elastiske plastmaterialer med veldig lange sammenhengende molekylkjeder. De produseres ved hjelp av en vulkaniseringsprosess og krever derfor en spesiell type sammenføyningsteknologi.
De er spesielt egnet for bygninger med store bevegelser, høyt vanntrykk, ofte skiftende belastningssykluser og også ved lave temperaturer.

De er tilgjengelige i alle hovedprofiler og for mange spesielle applikasjoner.

Artikkelnr. Varenavn Enhet
090013 Elastomer Fugebånd AM 250  Rull a 35 m
201188 Elastomer Fugebånd AM 350  Rull a 25 m
090013 Elastomer Fugebånd AM 500  Rull a 25 m
201189 Elastomer Fugebånd FM 250  Rull a 25 m
090013 Elastomer Fugebånd FM 300 Rull a 25 m
090013 Elastomer Fugebånd FM 350 Rull a 25 m
090013 Elastomer Fugebånd FM 400 Rull a 25 m
201187 Elastomer Fugebånd FMS 250 Rull a 35 m
201187 Elastomer Fugebånd FMS 350 Rull a 25 m
090013 Elastomer Fugebånd FMS 400 Rull a 25 m
090013 Elastomer Fugebånd FMS 500 Rull a 25 m

 

Tilbehør

Artikkelnr. Varenavn Bredde Enhet
201191 Tape vulkanisering sjikt 1. 50x1,5 mm Rull a 12 m
201192 Tape vulkanisering sjikt 2. 50x3 mm Rull a 6 m
201193 Tape vulkanisering sjikt 3. 80x3 mm Rull a 6 m
201190 Coating til vulkanisering    1 L
201195 Vulkaniseringstalk   Boks a 0,50 kg
201194 Pressrull   Rull

 


Teknisk data

 

Mechanical properties according to DIN 7865, part 2
Shore A hardness 62 ± 5
Tear strength ≥ 10 MPa
Elongation at break ≥ 380 %
Compression set 168h / 23˚C≤20%
24h / 70˚C≤ 35%
Tear propagation resistance ≥ 8 kN/m
Performance after heat aging Shore A hardness change ≤ 8
Tear strength ≥ 9 MPa
Elongation at break ≥ 300%
Low temperature performance ≤ 90 shore A
Tension set ≤ 20%
Performance after conditioning in hot bitumen Residual deformation < 20%
Tear strength ≥7 MPa
Elongation at break ≥300%
Performance after ozone ageing No cracks

Dokumentasjon/monteringsveiledning