You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

CEMproof CEMtobent CS betonittmembran

Produktegenskaper

Betonittmembran CEMtobent CS med dobbelt tetting

CEMtobent CS er en betonittmembran med dobbel tetting som ble utviklet spesielt for betongkonstuksjoner i bygg og anlegg. CEMtobent CS består av 3 ulike komponenter som virker på hver sin måte:

 • Primær tetting: PE-2-D kompositt
 • Sekundær tetting er en fullverdig betonittmembran (GCL). En tett, PE-belagt vev sørger for ytterligere tetthet og virker samtidig som sperre mot radongass og hindrer gjennomgroing av røtter!

Tetting og beskyttelse av alle betongflater i direkte kontakt med bakken i bygg, anlegg og tunneler. CEMtobent CS erstatter alle typer tettesystemer som feks:

 • Bitumenmembraner
 • Flytende membraner og plastmembraner av alle slag

På grunn av helt spesielt utviklet produksjonsmåte og oppbygging er CEMtobent CS en membran som er andre membraner av PE-folie og betonitt helt overlegen.

For brukeren betyr CEMtobent CS følgende:

 • Miljøvennlighet
 • Ekstrem motstandsdyktighet
 • Et produkt som er lett å montere
 • Svært god festeevne
 • Kontrollert kvalitet
 • Dobbel tettefunksjon

Tettefunksjon

Tettefunksjon for betonittmembranen CEMtobent

Betonittmembranens tettende effekt trår først i kraft dersom primærtetteskiktet, den betonittfylte 3-D PE-folien skulle bli skadet. Ved inntrenging av vann sveller betonitten opp. Den danner et ekstremt tett, pastaaktig tetteskikt som beskytter konstruksjonen mot inntrening av vann. Selv små sprekker (riss) i betongen blir fylt og tettet!

Underlaget

Alle underlag som er tilstrekkelig faste og bæredyktige er egnet. Sprekker >1 mm og/eller fremspring >1 mm skal sparkles med CEMtopaste betonittsparkelmasse.

Fordeler

 • Den ”dobbelte” tettheten på den ene siden ved 3-D PE-folien og konstant tykkelse samt ekstremt liten k-verdi til betonitten på den annen side.
 • Lekkasjer gjennom membranen er ikke målbare ved tester på laboratoriet!
 • Den hurtige og enkle monteringen, helt uavhengig av årstider, vind og vær.
 • Sveiseutstyr er unødvendig. Skjøtene blir enten tapet i overlappen eller det benyttes bare et omlegg på 15 cm.
 • Sikker dobbeltetting i èn arbeidsoperasjon.
 • Den løpende kvalitetskontroll av bærelaget, betonitten og det PE-belagte vevde materialet sikrer konstante, tekniske egenskaper.
 • Den høye motstandsdyktigheten til PE-tettheten gjennom relativ tykkelse og alt etter behov - en regulert PE-mengde som blir lagt på bæreveven.
 • Den høye festeevnen - spesiell produksjonsteknologi gjør montering av membranen enkel og sikker.
 • Evne til selvreparering ved mindre gjennomhulling av PE-beleggingen fordi betonitten vil svelle og tette.
 • Tetting av svinnrisser i betongen ved svellende betonitt sparer en for andre tiltak mot rissdannelser.
 • Den store og eventuelt variable rullbredden betyr lite svinn ved overlappen i skjøtene.
 • Fleksibiliteten i rullestørrelser gjør CEMtobent CS til den ideelle membran for store og små flater og til tettearbeider som krever mye tilskjæring.

Tetting ved overlapper/skjøter

Overlappeskjøten (15 cm) avstrøs i bakkant med løsbetonitt eller sparkles med CEMtopaste betonittpasta. Skytes fast ved behov.

Overlappeskjøten (15 cm) tapes med CEMtobent Sealtape som er 10 cm bred. Benyttes spesielt ved tetting mot radongass. Sørg for rene, støvfrie flater der hvor tapen settes. Trykk godt fast.

Det legges ikke noe beskyttelseslag over membranen. Konstruksjonsbetongen skal ha direkte kontakt med den ”åpne” siden av membranen.


Bruksområder

CEMtobent sine bruksområder

CEMtobent benyttes til vertikal og horisontal montering under bakkenivå, for alle fundament-overflater i betong. Typiske bruksområder er betongvegger med tilbakefyllings-masser, tak med jord oppå, betongsåler, ”cut-and cover”-tunneler, stålpelevegger, sprøytebetong samt stabiliserende støttevegger av jordmasser. Bruken inkluderer konstruksjoner under konstant eller varierende hydrostatisk trykk. Dersom det er tale om sterket forurenset vann eller saltvann, benyttes CEMtobent CS med en impregnering av polyetylen (PE) i bærelagsduken. Ved sterk konsentrasjon av saltvann bør membranen fuktes med vanlig vann. (Prehydreres) CEMtobent er motstandsdyktig mot: nitrater, fosfater, klorider, sulfat, kalk og organiske løsningsmidler.


Lagring

Lagring av CEMtobent 

CEMtobent og alt utstyr lagres tørt og opp fra bakken på pall eller lignende. Dekkes med presenning over og på sidene. Beskyttes mot vann på bakken. Membranen kan lagres kaldt.

Artikkelnr. Varenavn Enhet
200752 CEMtobent CS pluss 1,80 x 15 Stk
200753 CEMtobent CS pluss 3,60 x 30 Stk

 

Artikkelnr. Varenavn Enhet
200760 CEMtobent pasta - 25 kg Stk
200759 Bentonitpulver - Sekk 25 kg      Stk
200754 CEMtobent sealing tape 10 cm x 10 m rull

 


CEMproof®CEMtopaste betonittmastic

CEMproof®CEMtopaste betonittmastic

CEMtopaste brukes universelt som tette- og sparkelmasse. Høyverdig betonitt avrettingsmasse som er enkel å bruke

Produktegenskaper

CEMtopaste er en plastisk betonittmasse som ble utviklet spesielt for tetting av betong mot fukt og vann i bygg og anlegg. CEMtopaste består av 2 komponenter som utfyller hverandre optimalt:

 • Natriumbetonitt med meget gode absorbèringsegenskaper med utvalgte tilsetninger
 • Biologisk ubetenkelig pastøs spesialvoks uten løsningsmidler. Frostbestandig og en svært god hefteevne mot betong

Bruksområder

Tetting og beskyttelse av betongflater i kontakt med bakken i tunneler, bygg- og anlegg. Tetting ved rør, sjakter og gjennomføringer samt på flater med småhull og fremsparing. CEMtopaste er ofte den ideelle problemløser! 


Brukeren av CEMtopaste har et produkt som er:

 • Miljøvennlig
 • Ekstremt motstandsdyktig
 • Lett og enkelt å bruke
 • Har svært høy tetthet
 • Har kontrollert kvalitet
 • Har meget stor tetteevne

Tettefunksjon

Tetteeffekten øker under påvirkning av fukt og vann. Da vil massen svelle og det danner seg et trykk som optimaliserer tetteevnen. Massen danner etterhvert et pastøst og meget tett sjikt som beskytter konstruksjonen. Også svinnsprekker i betong blir tettet på en god og trygg måte.