You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tresøyler

Oversikt

Tresøyler til søyleforskaling

Sammen med gode samarbeidspartnere prosjekterer vi søyleforskaling til alle mål. Søyler med fingerskjøtet synlig betongoverflate. Bordbredde 100 mm høvlet eller uhøvlet. Leveres med løfteører. Kan leveres ovale og med vouter/pilshode.
Vi produserer tresøyler til prosjekter.