You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Zemdrain forskalingsduk

Zemdrain

Zemdrain forskalingsduk

Zemdain forskalingsduk er beregnet for å gjøre betongoverflaten mer motstandsdyktig. Dette oppnås ved at overskuddsvannet i randsonen (betongoverflaten) blir drenert bort og at V/C forholdet blir lavere. Ved tradisjonell forskaling vil V/C forhodet ytterst mot forskalingen være for høyt i forhold til planlagt V/C forhold. 

Når det benyttes Zemdrain forskalingsduk vil V/C forholdet bli lavere enn planlagt, dette gjør at betongen blir hardere og tettere som gir betongen lengere levetid. 

 • De ytterste 20mm av betongen inneholder >75 kg/m3 mer sementenn aktuell resept
 • I de ytterste 20mm av betongen reduseres VC > 0,15 mindre enn aktuell resept
 • Overflatehardheten forbedres med >50%
 • Vannoppsuget senkes med >50%
 • Kloridinntrenging minskes med > 50

 • Karbonatiseringen minskes med >50%

Overstående forbedringer er dokumentert. 

 • Senker VC forholdet i betonoverflaten
 • Porefri overflate    
 • Ingen bruk av formolje
 • Øker hardheten 
 • Forbedrer motstandskreft mot frostskader 
 • Minsker karbonatiseringen
 • Minsker mikrobiologisk vekst og forbedrer hygienen
 • Minsker vann og klorininntrenging
 • Minsker formslitasje
 • Kostnadsbesparende

Zemdrain classic

Zemdrain classic

 • Slett med noe struktur, grå side mot betongen
 • Svart side mot formen
 • Størrelser: 1,60 til 4,20, lengde 50m.
 • Dekker store områder
 • Engangsbruk
Artikkelnr. Varenavn Lengde/bredde Antall/pakn.
200869 ZEM1600 50 x 1,60 m 80,00 m2
200871 ZEM1900 50 x 1,90 m 95,00 m2
200874 ZEM2250 50 x 2,25 m 112,50 m2

 


Zemdrain MD

Zemdrain MD

 • Slett med noe struktur
 • Duk med spesielt dreneringsnett 
 • Størrelse: 2,5 x 35 m
 • Kostnadseffektiv
 • Kan brukes opptil tre ganger
 • Enkel å montere
 • Dreneringsnett fungerer som ekstra lagring av overskuddsvann
Artikkelnr. Varenavn Lengde/bredde Antall/pakn.
200870 ZEMMD2  35 x 2,50 m 87,50 m2

 


Teknisk

Beskrivelse Zemdrain MD Zemdrain Classic
Composition of filter 100% polypropylene 100% polypropylene
Pore size of filter <35 <20
Area weight 360g/m2 294g/m2
Thickness under 200 kPa 1.5 mm 0.4 mm
Compression under 0 to 200 kPa 15% 15%
Tensile Strenght 19kN/m 24kN7m
Tensile Strength at 5% elongation 8kN/m 9.5kN7m
Mesh opening of drainage grid 4.5 mm  
Air Permeability  3.5 m3(m2min) 2.1m3/(m2min)
Drainage Capacity opp til 3 l/m2 opp til 3 l/m2
Water retention 0.75 l/m2 0.35 l/m2
Maximum water absorption of filter   <0.05/m2

 


Verktøy

Artikkelnr. Varenavn
200877 Spenntang Zemdrain classic
200878 Spenntang Zemdrain MD 2.5 m
200881 Spentvinge Zemdrain