You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Dista og Dista Gitter XL

Dista

Artikkelnr. Varenavn Høyde Lengde Antall / pakn. Antall / Pall
200494 Dista 40  40 mm 2 lm 50 lm 2.000 lm
200496 Dista 50  50 mm 2 lm 50 lm 2.000 lm
200498 Dista 60  60 mm 2 lm 50 lm 2.000 lm
200500 Dista 70  70 mm 2 lm 50 lm 2.000 lm
200502 Dista 80  80 mm 2 lm 50 lm 2.000 lm
200506 Dista 100 100 mm 2 l 50 lm 2.000 lm
200510 Dista 120 120 mm 2 l 50 lm 2.000 lm*

Dista er en enkel overkantstol og har 4 mm tråd i topp og bunn, 3,8 mm diagonalt. Forbruk 0,80-1,20 lm pr m2.

*Ikke lagerført


Dista Gitter XL

Artikkelnr. Varenavn Høyde Lengde Antall / pakn.
200916 Dista Gitter XL 60 60 mm 2 lm 100 lm
200917 Dista Gitter XL 80  80 mm 2 lm 100 lm
200918 Dista Gitter XL 100  100 mm 2 lm 100 lm
200919 Dista Gitter XL 120  120 mm 2 lm 100 lm
200921 Dista Gitter XL 140  140 mm 2 lm 100 lm
200922 Dista Gitter XL 160 160 mm 2 lm 100 lm
200923 Dista Gitter XL 180 180 mm 2 lm 200 lm
200925 Dista Gitter XL 200 200 mm 2 lm 200 lm

Dista Gitter XL er en kraftig overkantstol. Har 6 mm tråd i topp og bunn 4,5 mm og 4,0 diagonalt

Artikkelnr. Varenavn Høyde Lengde Antall / pakn.
200926 Dista Gitter XL 220 220 mm 2 lm 200 lm
200927 Dista Gitter XL 240  240 mm 2 lm 200 lm
200929 Dista Gitter XL 260 260 mm 2 lm 200 lm
200931 Dista Gitter XL 280  280 mm 2 lm 200 lm
200933 Dista Gitter XL 300  300 mm 2 lm 200 lm
200934 Dista Gitter XL 320 320 mm 2 lm 200 lm
200935 Dista Gitter XL 340 340 mm 2 lm 100 lm
200936 Dista Gitter XL 360 360 mm 2 lm 100 lm
200937 Dista Gitter XL 380 380 mm 2 lm 100 lm
200939 Dista Gitter XL 400 400 mm 2 lm 50 lm

Dista Gitter XL er en kraftig overkantstol. Har 7 mm tråd i topp og bunn 5 mm og 4,5 diagonalt. Forbruk 0,80-1,20 lm pr. m2.


Armeringstopp, kråkefot

Kråkefot med armeringstopp brukes der det er stor høyde mellom underkant, og der hvor overkantsarmering er over 40 cm. Dette er også en meget effektiv måte å få topparmeringen i riktig høyde om underlaget skrår, som for eksempel på bruevingene og lignende.

Når underkantarmeringen er lagt, monteres kråkefoten på armeringen. Når alle kråkeføttene er montert, bruker man lasermåleren til å ta høydene. Deretter kappes kråkefoten i riktig høyde, armeringstoppen settes på og moteringsjernet monteres.
 

Artikkelnr. Varenavn Enhet
200375 Armeringstopp stk
090003 Kråkefot Ø16 mm stk (bestillingsvare)
090003 Kråkefot Ø20 mm stk (bestillingsvare)

Kråkefot lages på bestilling. Kan produseres i høyder opp til 1,50 m.