You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kuldebrobryter

Bruksområde

Kuldebrobryter til betong og alle betongbygg

Vi tilbyr dimensjonert tilpasset kuldebrobryter til alle betongbygg og vi dimensjonerer uten ekstra kostnader. Vi kan levere kuldebrobrytere i Steinull, Polysyren og Kooltherm.

Bruksområder:

 • Overgang balkong/gulv innvendig
 • Støpeskjøter i dekker
 • Støpeskjøter i vegger
 • Konsoller til forblending
 • Konsoller for drageropplegg
 • Mellom vegger/dekker (under veggen)

Her kan du se en introduksjonsvideo av Egcobox® kuldebrobryter: https://youtu.be/L_YyHkF711I

Egcobox® kuldebrobryter

I dagens bygninger stilles det høye krav til inneklimaet med lavt energiforbruk og minimal miljøpåvirkning, både under byggefasen og etterpå. Spesiell oppmerksomhet er rettet mot å minimere kuldebroer. Bruk av Egcobox® minimerer kjølebroen i balkongfestet. Den varmeisolerende balkongmonteringsmodulen Egcobox® forhindrer kuldebroer og gir varme gulv og et behagelig inneklima.

Egcobox® består av 60 til 120 mm tykk isolasjon og armeringsjern som fester balkongen til gulvet. Med det statiske forsterkningselementet Egcobox® kobles eksterne og interne komponenter fra hverandre. Den statiske funksjonen til Egcobox® tas opp av konstruksjonssystemet i armeringsstål som føres gjennom varmeisolasjonen, og på denne måten forbinder de respektive strukturelle detaljene med bygningen.

Fordeler med Egcobox®:

 • Sikrer balkongfestet statisk
 • Reduserer kuldebroen med 80-90%
 • Reduserer energiforbruket
 • Motvirker muggdannelse og øker levetiden
 • Armeringen kan tilpasses i henhold til spesifikke dimensjoner og geometriske former
 • Hjelp med utforming av detaljprosjektering gjennom CAD-tegninger og anbudsdokumenter
 • Oppfyller brannvernkravene for EI90
 • Reduserer trinnstøynivået og oppfyller kravene til trinnlydklasse
 • A (stenull)

Viktig informasjon

Kuldebrobryter

Hva vi må vite for å prise Egcobox® kuldebrobrytere:

 • Mengde
 • Skjærkapasitet
 • Momentkapasitet
 • Isolasjonstykkelse
 • Brannkrav
 • Dekketykkelse ute/inne
 • Overdekking på armering
 • Snittegning/detaljtegning
 • Plantegning
 • Om det er understøttelse

Kontrollskjema


Dokumentasjon