You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT VGW Kantdragervogn

Oversikt

For å oppfylle kravene til moderne brokonstruksjon, tilbyr PERI kantdragervogn (VGW). 

En fleksibel, effektiv og enkel løsning.

Takket være komponentene til VARIOKIT systemet, kan kantdragere (VGW) fleksibelt tilpasses til å utføre et bredt utvalg av geometrier. Rammeoppbygning og forskalingslengder per vogn kan også designes avhengig av belastning. Dette gjør at systemet kan utnyttes optimalt.

Flytting av forskalingsvognen utføres kostnadseffektivt og i henhold til prosjektkrav ved bruk av panserruller på et U-profil. Som regel er det ingen krav til forankring av konstruksjonen, og horisontale krefter fra betongarbeider og vind overføres ved hjelp av friksjon. Endelig montering er rask og enkel ved bruk av stikkboltforbindelser. Som et alternativ, kan enhetene også leveres ferdig montert. VARIOKIT delene og systemkomponentene er alle utleibare som betyr at de er raskt tilgjengelig og uten stor investering på byggeplassen.

Optimalisert for ditt prosjekt
Fleksibelt tilpasningsdyktig takket være VARIOKIT

Utleibart
Raskt tilgjengelig leieutstyr og lave investeringskostnader

Enkel og rask montering
ved bruk av stikkboltsammenkoblinger og valgfritt forhåndsmontert utstyr


Tekniske detaljer

  • Standard utførelse med 4 vogner på 5.50 m hver
  • Med dette oppsettet, kan kantdragere realiseres opp til en høyde på b/h = 50/80 cm. Bballasten modifiseres bare for de respektive belastningene.
  • Større kantdragere kan utføres takket være VARIOKIT ved enkelt å endre geometrien på vognen.

3D-modell