You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT VCC Samvirkebruvogn

Oversikt

VARIOKIT Samvirkebruvogn brukes til fremstilling av stålkomposittbroer med lukkede eller åpne stålprofiltverrsnitt. Dette kjennetegnes ved sin høye stivhet både i lengde- og tverrretningen av vognen.

Samvirkebruvognen flyttes via kraftige hjul, som er festet til seter på stålkonstruksjonen. Siden de kraftige hjulene har et styrbart lager, kan selv små radier manøvreres uten problemer.

Grunnlaget for forskalingsvognen er et langsgående fagverk, bestående av hovedbjelker i HD 200-systemet. Lengden kan justeres modulært.

Samvirkevognen kan også settes i drift raskt takket være standard boltkoblinger og mulighet for å få levert ferdigmonterte enheter.

Tilpasning til individuell bygningsgeometri
Kryssforskalingsenhetene er satt sammen fullstendig av VARIOKIT-materiale, og dermed er en ideell tilpasning til bygningsgeometriene mulig.

Kostnadseffektiv løsning
Påvirkningsbredden til kryssforskalingsenhetene kan velges fritt med VARIOKIT-systemet. Dette gjør at den strukturelle belastningen på materialet kan utnyttes optimalt og dette fører til svært kostnadseffektive løsninger.

Rask montering
Rask montering er mulig grunnet den standardiserte boltkoblingen til VARIOKIT Konsktruksjonskonsept.


Tekniske detaljer

  • Høy tilpasningsevne til strukturell geometri takket være VARIOKIT modulsystem
  • All last overføres direkte til stålverket
  • Forskalingsvognen følger brugeometrien på de langsgående bjelkene (små radier er også mulig)
  • Høye sikkerhetsstandarder