You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

27
mai
27
mai

Panelbygg bygger for PERI igjen

27. mai 2019


Nytt hovedkontor i Hanekleiva

Nyhetssak fra bygg.no

I 2006 bygget Panelbygg hovedkontor og lager for PERI i Drammen. Nå er de på nytt valgt som totalentreprenør for deres nye prosjekt i Sande.

- Da vi flyttet inn i nytt bygg i Kobbervikdalen sommeren 2007, var vi sikre på at dette var stedet vi skulle være i uoverskuelig fremtid, med 29 mål tomt og bygg tilpasset våre vekstestimater var vi godt fornøyd, sier Tom Wium, administrerende direktør PERI Norge AS i en pressemelding.

- Det tok ikke lang tid før vi skjønte at våre estimater var feil. Våren 2012 kjøpte vi nabotomten på ytterligere 12 mål, og arbeidet med visjon 2018 var godt i gang. Da vi var ferdige med strategiplanleggingen så vi at eksisterende eiendomsstørrelse ikke ville kunne dekke vårt fremtidige behov, og vi startet jakten på nytt område. Det har vært en lang og krevende prosess, men vi er nå veldig fornøyde med å ha landet på Hanekleiva og ikke minst sammen med samarbeidspartnere som vet hvilket behov vi har og hva vi trenger. Med etableringen i Hanekleiva får vi 54 mål og en opsjon på ytterligere 10 mål, legger han til.

PERI Norge AS kjøpte tomten av Trippel Eiendom som en ferdig opparbeidet næringstomt. Kjeldaas AS har kontrakten for tomteopparbeidelsen med selger og er i sluttfasen med å ferdigstille dette arbeidet.

Mai 2020 skal et nytt kontorbygg, 3 lager/verkstedbygg, en teknisk sentral samt store logistikkarealer på den 50 mål store tomta stå ferdigstilt.

- Vi er glade for å ha vunnet også denne entreprisen, sier Knut Yngve Sørby, prosjektleder for Panelbygg.

- Det er en stor jobb som skal gjøres med cirka ett års byggetid. Vi har planlagt og prosjektert dette godt i sammen og nå rigger vi oss opp for bygningsarbeidet på tomten. Vi ser frem til å fortsette et godt samarbeid og løse også dette oppdraget, legger han til.