You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Suksess sammen med våre kunder!

Fornøyde kunder er vårt ytterste mål

Med høy kvalitet på produkter og tjenester er PERI kundens beste støtte i et skjerpet konkurransemarked. Vi måler våre prestasjoner mot suksessen til våre kunder og deres tilfredshet. Denne filosofien og motivasjonen har gjort oss til verdens ledende innenfor vår bransje. Med stort engasjement og tekniske nyutvinninger, skal vi i dag - og i fremtiden utvikle de beste løsningene for våre kunder.

Familieeid og internasjonal

Vi er et familieeid firma med lange tradisjoner og sterke verdier. Basert på dette fundamentet har vårt styre som består av Leonhard Braig, Alexander Schwörer, Dr Rudolf Huber og Dr. Fabian Kracht, sammen med vår internasjonale ledelse, ivaretatt en bærekraftig vekst og utvikling. 

Vårt mål siden oppstart og for fremtiden vil alltid være:  Vi yter det beste for våre kunder!

Den internasjonale ledelsen i PERI besitter en enorm ekspert kunnskap innen forskaling og stillas teknologien. Med god kjennskap til lokale krav, finner vi det rette system for enhver oppgave. Alltid med fokus på lave kostnader.

Samarbeidsvilig og profesjonell

Verdiene til våre eksperter er: pålitelighet, ansvar, tilgjengelighet og oppriktighet. Deres høyeste ambisjon er å bidra som en troverdig og profesjonell partner for kundene. De bidrar med høyt engasjement, kompetanse og kunnskap til alle våre mangfoldige prosjekter over hele verden. 

Åpenhet og tillit i et gjensidig samspill - dette kjennetegner suksesses til våre kunder. Sammen takler vi bransjens raske endringer.

“Openness and trust in mutual interaction, recognizing the benefit for our customers as potential for success, facing changes and transformations with courage – we at PERI fill these contents of our corporate mission statement with life every day.“

Kvalitet og støtte

Vi er der for våre kunder med effektiv og sikker forskaling- og stillassystemer, de riktige løsningene for alle krav og full støtte både før, under og etter hvert prosjekt. 

“Our services start long before the actual groundbreaking ceremony and last far longer than the conclusion of the project.“