You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI QuickSolve | DUO Planner

Oversikt

Den raske og enkle applikasjonen for å planlegge enkle oppsett

DUO Planner gjør det mulig å planlegge støpeetapper og forskaling med vår polymerforskaling DUO.

 • Gratis registrering
 • Tilgang 24/7
 • Ingen installasjon
 • Språk: tysk og engelsk
 • Nettleser: Chrome, Firefox, Safari, Edge

Brukeren begynner med å opprette et nytt prosjekt med ønsket høyde og tykkelse på veggen. Justeringer er mulig underveis i prosessen. Etter opprettelsen av prosjektet kan brukeren tegne opp konstruksjonen. Det er også mulig å legge inn støpeetapper. Basert på den opptegnede konstruksjonen og støpeetappene legger systemet automatisk på forskalingen. Resultatet er en plantegning og artikkelliste.

Dokumentasjonen kan eksporteres både til PDF og Excel for utskrift.

Gå til DUO Planner


Inneholder

De gjeldene funksjonene dekker:

 • PERI DUO basert på tysk monteringsveiledning
 • Vegghøyde opp til 3.30 m
 • Veggtykkelse mellom 15-40 cm
 • 90° hjørner
 • T-vegger med samme tykkelse
 • Nettleser Chrome og Edge

Innholdet vil bli utviklet basert på deres tilbakemeldinger.

Vårt mål

 • Gjøre det mulig for kunder å planlegge DUO uavhengig og automatisk
 • Brukervennlig verktøy for rask planlegging av konstruksjonene
 • Rask fremtidig utvikling sammen med brukerne

Service

Tilbakemelding kan sendes til utviklerne via programmet


Brukermanual