You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Støpetrykkskalkulator

Oversikt

PERI støpetrykks kalkulator støtter den kvalifiserte brukeren i å beregne riktig betongtrykk i forbindelse med tilhørende hellesats for utvalgte PERI veggforskaling systemer. Med dette verktøyet får brukeren en veldig rask oversikt over de belastninger og deformasjoner som fører til kostnadseffektiv utnyttelse av forskalingssystem som brukes.

to the Formwork Load Calculator


Funksjonell beskrivelse

Støpetrykks kalkulatoren gir en rask støtte ved å beregne dagens betongtrykk, mer spesifikt maksimal hellesats basert på DIN 18218: 2010-01 standard.

Appen kan bestemme den maksimale hellesatsen for PERI veggforskaling systemer TRIO, MAXIMO og DOMINO avhengig av valgt hellehøyde og deformasjons krav i henhold til DIN 18202: 2013-04 standard.

Veggforskalingselementene Maximo 330, MAXIMO 270, TRIO 270, TRIO 330 og DOMINO 250 med sine ankersystemer DW15, DW20, MX 15 og MX18 har for formål å bestemme den maksimale økningen som er mulig på stedet.

Resultatene og standard montering av de forskjellige veggforskalingssystem er grafisk representert på skjermen.

Programmet gir også PDF-format for dokumentasjon, for direkte utskrift eller for å sende via e-post. En byggebeskrivelse for kundene er inkludert i dette databladet.


Standard

In 2010, the revised version of the German standard DIN 18218:2010-01 “Fresh concrete pressure on perpendicular formwork" has been published. This standard includes easily compactable concrete (F5 and F6) as well as self-compacting concrete (SCC). Base knowledge of this standard, its terms and definitions is required for the application of this web based application.

Støpetrykks kalkulatoren ble utviklet for å gi støtte for brukerne ved å beregne betongtrykk og dens anvendelse for PERI veggforskaling systemer. Programmet gir mulighet til å digitalt representere standard i forbindelse med forskjellige PERI veggforskaling systemer. Denne tjenesten gir et raskt svar på spørsmålet, hvilken hastighet det brukte forskalingssystemet kan concreted med. Forskalingssystemet vil bli kostnadseffektivt og effektivt utnyttet. 

Med dette verktøyet, motvirker PERI risikoen for overbelastning, store deformasjoner eller til og med "non-compliance" med kravene i standarden. Brukerne blir derfor støttet i sin daglige virksomhet med PERI veggforskaling systemer DOMINO, TRIO og MAXIMO.


Support

Questions regarding the use of the individual PERI apps and / or web-based applications can be sent by email to the following address:

apps-tools.service@peri.de