You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex Armeringsstillas

Oversikt

PERI UP Flex armeringsstillas er en modulbasert stillas for effektivt arbeid. Armeringsstillas er en variant av fasadestillas. Den kjennetegnes av at det ikke er behov for noen forankring. Enhetene er stabile uten bruk av ballast og kan flyttes ved hjelp av heising. Monteringsinstruksjoner finnes for armeringsstillas og inneholder alle sikkerhets relevante retningslinjer og løfteinstruksjoner. Stillas komponentene er tilpasset til de ulike høydene som kreves i forbindelse med forskaling.

Stabil
Monteres uten veggfester og ballast foran forskaling og vegger

Rask planlegging
På grunn av modulen for oppbygningen går det raskt å beregne behovet for materialer

Rask og effektiv
Komplette enheter kan flyttes med kran på grunn av ekstremt tette forbindelser

PERI UP for bruk på byggeplasser


Tekniske detaljer

  • Brukes som byggestillas i stillasgrupper 1-3 i følge DIN 4420-1 eller lasteklasse 1-5 i følge EN 12811-1 (0.75 – 2.00 kN/m²)
  • Klarer vindbelastningskrav i henhold til DIN EN 1004 and DIN EN 12811
  • Systembredde 75 cm og 125 cm
  • Basebredde 150 cm eller 300 cm
  • Maksimal høyde (stående) 10.80 m (med basebredde 250 cm)
  • Enheter kan løftes med kran etter montering i henhold til monterings veiledning