You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex Tunglaststøtte

Oversikt

Tunglaststøtte med PERI UP Flex systemkomponenter 

Fire stenders tunglaststøtte, bestående av PERI UP Flex systemkomponenter, og som bærer konsentrert last opp til 200 kN. Hydraulikksylinder i bunnseksjon tillater forskyvning og kraftstyrt senking av stempelet under belastning, samt planlagt kraftstyrt forspenning som kreves i eksisterende bygninger. Hydraulikk kan flyttes fra prop til prop som reduserer sylinderbehovet. 

Systematisk forspenning

med hydraulikksylinder til forskaling i eksisterende bygninger

Kontroll ved senking av laster 

med hydraulikksylinder i bunnseksjon

Kostnadseffektiv

med bruk av standardkomponenter fra PERI UP Flex modulstillas

Lettvekt ved bruk av små komponenter 

for lett håndtering i trange rom ved rehabilitering av eksisterende bygnnger for bygg og industri 


Tekniske detaljer

Tekniske detaljer for tunglaststøtte bestående av PERI UP Flex systemkomponenter

  • Fire stenders tunglaststøtte, bestående av PERI UP Flex systemkomponenter, og som bærer konsentrert last opp til 200 kN. med montering opp til 8 meters høyde
  • Bestående av PERI UP standardlengde fra 50 cm til 3 m, horisontal UH Plus, senke- og toppspindel, samt en ekstra hydraulisk enhet i bunnseksjon
  • Kontinuerlig høydejustering via toppspindelen: forspenning og frigjøring via senkespindelen ved hjelp av hydraulisk senkeenhet
  • Mekanisk lastoverføring når denne hviler på justeringmutteren 
  • Toppspindel med 3° tiltbar topphodeplate; kan brukes sammen med HDT drager

Kontakt oss gjerne!
Send en mail til salg@peri.no 
eller kontakt en av våre selgere direkte.