You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP EVOTOP

Oversikt

Med EVOTOP kombinerer du fleksibiliteten til et modulært stillas med den høye monteringshastigheten som kreves i fasadestillaskonstruksjon – selv for krevende belastnings- og breddeklasser.

Den nye EVOTOP-serien fra PERI UP Stillassystemet består av fem nye komponenter som tillater større høyder og høyere belastning.

I tillegg tillater komponentene høyere byggehøyder i standardkonfigurasjonen og en økonomisk gjennomføring av prosjekter som følge av det betydelige antallet reduserte forankringer som kreves.

Nye muligheter
for fasadeapplikasjoner, selv i store høyder og for høye belastningsklasser

Høy økonomisk effektivitet
på grunn av et optimalisert forankringsmønster og lavt antall komponenter

Høy applikasjonsfleksibilitet
på grunn av modulær fasadestillasdesign og kompatibilitet med PERI UP Easy og PERI UP Flex.

EVOTOP er ikke bare for byggeplasser med komplekse fasadegeometrier og høye belastningskrav, men også på fasader med enkle geometrier, og kan erstatte tunge, ufleksible og uhåndterlige diagonaler.

  • Bredt spekter av bruksområder på grunn av kompatibilitet med både PERI UP Easy og PERI UP Flex
  • Kraftig utvidelse av ytelsesspekteret med bare noen få komponenter
  • Større allsidighet på komponentene
  • Implementering av ytterligere standardkonfigurasjoner
  • Betydelig redusert antall komponenter og forankringer