You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex flyttbart hengestillas

Oversikt

PERI UP Flex flyttbart hengestillas

PERI UP Flex flyttbart hengestillas kan brukes til midlertidige arbeidsplattformer. Plattformen er konstruert ved hjelp av modulære PERI UP Flex stillas. UFS 20 Løpekatt brukt som flyttbar løsning. Løpekatten er designet for flyttbar hengestillas, som for eksempel tilpasset undersiden på oljeplattform eller bruer med I- stålbjelkeprofil. Dette gjør det mulig å få tillgang til store arbeidsområder raskt og kostnadseffektivt. Løpekatten tar laster opp til  19.7 kN og gjør det mulig å manøvrere hele platformen sikkert.

Fordeler med PERI UP Flex flyttbart hengestillas

Rask

Kort monteringstid og sikker stillas uten rør og koblinger

Variabel 

Stillaset kan enkelt monteres til variable stålbjelkeavstander

Tilpasningsdyktig

Arbeidplattformens område kan bygges opp med sprang på 25 cm

Enkelt

Hele plattformen kan manøvreres enkelt


Tekniske detaljer

Spenningsforbindelse mellom vertikale lag

  • Kobles sammen med skrue M10x70, stålkvalitet 8.8 og mutter
  • Tillat last: opp til 20.6 kN

Anvendelesesområde UFS 20 Løpekatt

  • Flensbredde: fra 200-320 mm
  • Flenstykkelse: opp til 40 mm
  • Tillat last: opp til 20.0 kN

Kontakt oss gjerne!
Send en mail til salg@peri.no 
eller kontakt en av våre selgere direkte.