You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PROKIT

Oversikt

Sikkerhetssystemet for midlertidig kantsikring

PROKIT EP 110 er 1,10 m høy, raskt montert anti-fallsikring for åpne byggekanter. Med stålnett, stolper og monteringsfot. Fleksibel bruk er mulig uten omfattende planlegging og innsats - også for kompliserte byggegeometrier.

Teknisk lyd 
Pålitelig sikring av åpne bygningskanter på et bygningsskall (i henhold til DIN EN 13374 klasse A) og på forskalingssystemer (i henhold til DIN EN 12811)

Rask montering
Minimum antall forskjellige, lette systemkomponenter og selvstendig selvsikrende stolpe

Fleksibelt montert
Variable monteringsmuligheter på vegger og plater, i tillegg til PERI forskaling- og stillassystemer. 

Tekniske detaljer

 • Midlertidig kantsikring på vegger og plater, med rekkverkplank også på trappene i henhold til DIN EN 13374, klasse A
 • Brukes på PERI forskaling og stillas for sikring av åpne kanter i henhold til DIN EN 2811
 • Montert på dekkekant 
 • Alternativt monteringsarrangement, f.eks på rekkverk eller plater, ved hjelp av den allsidige PERI Uniclamp
 • Pulverlakkert stålnett med lengder på 260 cm og 130 cm

PROKIT EP 200

The side protection for increased requirements

PROKIT EP 200 is used for securing open edges on building shells. The 200 cm high barrier can be securely mounted between the columns or bulkheads by means of tension belts. PROKIT EP 200 also provides large-area protection to prevent materials falling to the ground.

Easily mounted
Quickly installed with tension belts and cable ties

Especially high design
Standard height 2.00 m, with a third tension belt position – also available as fl oor height enclosure up to 3.90 m

Technical Details

 • Protection against falling from open edges on building shells
 • Verification of load capacity according to DIN EN 13374, Class A
 • 66 cm wide, powder-coated fold mesh
 • Mounting with high-strength tension belts
 • Can be used up to heights of 3.90 m through mesh barrier extensions
 • With additional netting, optional use as dust protection

Download