You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Forskalingsdrager

GT 24 Forskalingsdrager

Allsidig forskalingdrager med høy bæreevne

GT 24 forskalingsdrager sikrer en høy bæreevne og stivhet. Ved bruk til vegg, søyle og dekkeforskaling eller spesialforskaling, kan materialeforbruket og arbeidsmengden derfor reduseres. 

Høy bæreevne
Forskalingdrager med en høyde på 24 cm til høye laster og store spennvidder

Holdbar
Gjennom robust design, knutepunkter med fingerskjøt og ingen innesperrede fuktlommer

Kompatibel 
Gjennom velprøvd design som forenkler tilkobling av tilbehør

Tekniske detaljer

 • Universal tre forskalingsdrager med en høyde på 24 cm til vegg, søyle, dekke- og kantforskaling samt spesielle anvendelser
 • 18 standardlengder fra 0,90 m til 6,00 m i 30 cm intervaller, ekstra lange forskalingsdragere opp til 17,85 m på forespørsel
 • Vekt: 5,90 kg/m
 • Tillatt bærende kraft: 28,00 kN
 • Tillatt bøyemoment: 7,00 kNm
 • Bøyestivhet: EIx = 887 kNm² Ix = 8.064 cm4

VT 20K Forskalingsdrager

Kostnadseffektiv solid komptaktdrager

PERI VT 20K er en kostnadseffektiv 20 cm høy kompaktdrager. Robust endebeslag i stål med konkav ende som gir pålitelig beskyttelse mot skade. 8 cm bredde gir tilstrekkelig bredde for finèrskjøt. 

Robust
Med stålkappe og konkav utforming i enden av drageren

Formstabil
Med steg utført i høykvalitets spoon, flens av høykvalitets treverk og limt sammen med høyverdig syntetisk lim

Universal
Benyttes kostnadseffektivt på mange områder 

Tekniske detaljer

 • Universal tredrager med 20 cm høyde, optimalisert for bruk i dekkeforskaling, konstnadseffektiv bruk også for andre spesial løsninger 
 • 11 lengder fra 1.45 m til 5.90 m
 • Vekt: 5.90 kg/m
 • Tillatt last: 11.00 kN
 • Tillatt bøyemoment: 5.00 kNm
 • Bøyestivhet:
  EIx = 460 kNm²
  Ix = 4.181 cm4

Dokumentasjon


TREDRAGER VT 20 ALPHA 3S