You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PROKIT

PROKIT EP 110

PROKIT EP 110 - for kantsikring

Sikkerhetssystemet for midlertidig kantsikring

PROKIT EP 110 er 1,10 m høy, raskt montert anti-fallsikring for åpne byggekanter. Med stålnett, stolper og monteringsfot. Fleksibel bruk er mulig uten omfattende planlegging og innsats - også for kompliserte byggegeometrier.

Teknisk lyd 

Pålitelig sikring av åpne bygningskanter på et bygningsskall (i henhold til DIN EN 13374 klasse A) og på forskalingssystemer (i henhold til DIN EN 12811)

Rask montering

Minimum antall forskjellige, lette systemkomponenter og selvstendig selvsikrende stolpe

Fleksibelt montert

Variable monteringsmuligheter på vegger og plater, i tillegg til PERI forskaling- og stillassystemer. 

Tekniske detaljer

 • Midlertidig kantsikring på vegger og plater, med rekkverkplank også på trappene i henhold til DIN EN 13374, klasse A
 • Brukes på PERI forskaling og stillas for sikring av åpne kanter i henhold til DIN EN 2811
 • Montert på dekkekant 
 • Alternativt monteringsarrangement, f.eks på rekkverk eller plater, ved hjelp av den allsidige PERI Uniclamp
 • Pulverlakkert stålnett med lengder på 260 cm og 130 cm

PROKIT EP 200

PROKIT EP 200 - fallsikring

Fallsikring for økende sikkerhetskrav

PROKIT EP 200 brukes til å sikre åpne kanter under bygging. Den 200 cm høye barrieren kan monteres sikkert mellom søylene eller skottene ved hjelp av spennbelter. PROKIT EP 200 gir også beskyttelse av store områder og forhidrer at materialer faller ned på bakken.

Enkelt montert 

Raskt installert med spennbelter og kabelbånd

Spesielt høy design 

Standardhøyde på 2.00 m, med en tredje spennbelteposisjon – også tilgjengelig som etasjehøyde på gulv opp til 3,90 m

Tekniske detaljer

 • Beskyttelse mot å falle fra åpne kanter under bygging
 • Verifisering av lastekapasitet ihht. DIN EN 13374, klasse A
 • 66 cm bredt, pulverlakert stålnett
 • Montering med spennbelter med høy styrke
 • Kan brukes opp til høyder på 3,90 m gjennom nettbarriereforlengelse
 • Med ekstra netting, valgfri bruk som støvbeskyttelse